دکتر علی اشرفی

دکتر علی اشرفی استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند

دکتر علی اشرفی

Dr. Ali Ashrafi

استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور، مدل زنجیره مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
2 اثرات اقتصادی_اجتماعی احداث پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر توسعه پایدار نواحی روستایی (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 3
3 ارزیابی توان های اکولوژیکی و پهنه بندی کشت عناب در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
4 امکان سنجی کشت کلزا در شهرستان ایذه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 8
5 بررسی فرایند قلمرو سازی کشورهای ساحلی در دریای عمان و محاسبه قلمروهای دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
6 پهنه بندی اراضی شهرستان گناباد برای دفن پسماند روستایی به روش تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 17
7 تحلیل فضایی تغییرات کاربری اراضی سکونتگاه های روستایی پیراشهری بیرجند (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 2
8 سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاههای روستایی و آینده نگری برای افق ۱۴۰۰ (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 6، شماره: 4
9 شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
10 قلمروسازی های ادعایی کشورهای ساحلی و همپوشانی قلمروها (مطالعه موردی: بررسی تزاحم قلمروسازی های ایران و پاکستان در دهانه خلیج مرزی گواتر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 1
11 مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی ضرورتی در راستای حفظ اصل رقبات (نمونه موردی: موقوفات روستاهای درخش و فضل آباد شهرستان درمیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 2
12 مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام های بهره برداری خرده مالکی و تعاونی تولید روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 2
13 مقایسه روش های مختلف تهیه مدل ارتفاع رقومی مورد شناسی: حوضه آبخیز نوفرست، شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی لکه های نفتی با استفاده از تصاویر راداری SAR در سامانه گوگل ارث انجین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
2 آنالیز مقایسه ایی بازیابی شاخص سطح برگ با الگوریتم فرآیند گاوسی در جنگل شهرستان نکا با استفاده از داده های SENTINAL۲ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
3 ارزیابی اثرات پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر منابع آب منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
4 MORPHOLOGICAL CHANGES OF BARRIER-LAGOON COMPLEXES ASSOCIATED WITH SEA LEVEL FLUCTUATIONS IN NORTHEAST OF CASPIAN SEA (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
5 WebGIS of Integrated Coastal Zone Management of Iran (IRICZM-WebGIS) (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 بررسی امنیت محوری منابع آب در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
7 پویشی درتقسیمات کشوری مناطق مرزی مطالعه موردی استانهای مرزی شرق کشور (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
8 سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مهندسی سواحل و بنادر ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 سنجش از دور حرارتی راهبردی مؤثر در شناسایی و اکتشاف مناطق زمین گرمایی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
10 طراحی سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران IRICZM WebGIS (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 کاربرد دانش بومی در تولید محصولات کشاورزی ( مورد مطالعه: کشت تونلی طالبی درروستاهای فرگ، رزق آباد و جردوی کاشمر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
12 نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها