دکتر علی اشرفی

دکتر علی اشرفی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر علی اشرفی

Dr. Ali Ashrafi

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «آهن کارایی» تعدادی از محصولات زراعی در محیط کشت محلول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
2 آشکارسازی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور، مدل زنجیره مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
3 ارزیابی توان های اکولوژیکی و پهنه بندی کشت عناب در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
4 بررسی فرایند قلمرو سازی کشورهای ساحلی در دریای عمان و محاسبه قلمروهای دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
5 پهنه بندی اراضی شهرستان گناباد برای دفن پسماند روستایی به روش تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 17
6 مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام های بهره برداری خرده مالکی و تعاونی تولید روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر منابع آب منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
2 MORPHOLOGICAL CHANGES OF BARRIER-LAGOON COMPLEXES ASSOCIATED WITH SEA LEVEL FLUCTUATIONS IN NORTHEAST OF CASPIAN SEA (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 WebGIS of Integrated Coastal Zone Management of Iran (IRICZM-WebGIS) (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
4 بررسی امنیت محوری منابع آب در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
5 پویشی درتقسیمات کشوری مناطق مرزی مطالعه موردی استانهای مرزی شرق کشور (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
6 سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مهندسی سواحل و بنادر ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 سنجش از دور حرارتی راهبردی مؤثر در شناسایی و اکتشاف مناطق زمین گرمایی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 طراحی سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران IRICZM WebGIS (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 کاربرد دانش بومی در تولید محصولات کشاورزی ( مورد مطالعه: کشت تونلی طالبی درروستاهای فرگ، رزق آباد و جردوی کاشمر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
10 نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها