دکتر مژده حاکمی والا

دکتر مژده حاکمی  والا

دکتر مژده حاکمی والا

Dr. Mojdeh Hakemi vala

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Characterization of the Extended-Spectrum beta-Lactamase Producers among Non- Fermenting Gram-Negative Bacteria Isolatedfrom Burnt Patients (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 1
2 Disseminated fusariosis with ecthyma gangrenosum-like lesions in a refractory acute myeloid leukemia patient (دریافت مقاله) سرطان معده دوره: 5، شماره: 1
3 Evaluation of Antibacterial, Antibiofilm and Cytotoxicity Effect of Crude Ethanolic Extract of Cuminum cyminum Against Streptococcus mutans (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 2
4 ظهور بتالاکتامازهای پلاسمیدی جدید در کلبسیلا پنومونیه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 COMPARISON OF ROUTINE VS. BACT/ALERT BLOOD CULTURE IN A SAME 6MONTHS OF 2 CONTINUOUS YEARS AMONG PATIENTS WHO REFERRED TO PAYVAND CLINICAL & SPECIALTY LAB (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 Disseminated fusariosis with ecthyma gangrenosum-like lesions in a refractory acute myeloidleukemia patient (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
3 Inducible Clindamycin resistance of Staphylococcus aureus isolates among burn patients in Motahari hospital, Tehran, Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 MOLECULAR STUDY OF PMRA, PMRB AND MCR-1 GENES IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATES AMONG BURN PATIENTS IN SHAHID MOTAHARI HOSPITAL, TEHRAN, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 MULTIPLEX PCR OF QNRB, AAC(6’),16SRRNA METHYL TRANSFERASE GENES AMONG MDR PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATES FROM BURN WOUND INFECTIONS OF MOTAHARI HOSPITAL, TEHRAN, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران