دکتر نجلا حریری

دکتر نجلا حریری استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

دکتر نجلا حریری

Dr. Nadjla Hariri

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مفاهیم مرتبط با شیوه های اطلاع رسانی در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 3
2 تحلیل جمعیت شناختی فرهنگ سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
3 ?Why do mobile messaging tools in libraries (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
4 آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 49
5 آینده نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 39
6 ابعاد مدیریت داده های پژوهشی در کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دوره: 17، شماره: 4
7 احصاء حوزه های سایبری سازمان های آموزشی داده محور با بهره گیری از تکنیک فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 2
8 ارائه ابعاد و مولفه های رفتار جست وجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 47
9 ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ها و نهادهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 5، شماره: 4
10 ارائه چارچوب مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب وکار با رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 1
11 ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 27
12 ارائه مدل استفاده از اینترنت اشیا در شرکت های دانش بنیان ایران (رویکردی جهت ارتقای بهره وری در این شرکت ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
13 ارائه مدل مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 44
14 ارایه الگوی اطلاع رسانی شفاف قوانین و سیاست گذاری ها از طریق سامانه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
15 ارزیابی طرح «کتاب من» از دیدگاه کتابداران و استفاده کنندگان مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 1
16 ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 36
17 ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 0
18 الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 2
19 الگوی راهبردی تبدیل کتابخانه های دانشگاهی به سازمان های یادگیرنده در هزاره سوم (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
20 امکان سنجی تدوین اصطلاح نامه ی پزشکی اسلام و ایران (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 5، شماره: 2
21 انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 24
22 بازاریابی و روابط عمومی در کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 9، شماره: 2
23 بازتعریف کسب وکار داده محور؛ پیش نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 4
24 بررسی انواع خدمات مرجع در کتابخانه های مرکزی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 13
25 بررسی تاثیر حذف خط اعلان زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (XML) و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه پذیری و پیدانمایی پیشینه های فراداده ای در محیط موتورهای کاوش وب (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
26 بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 20، شماره: 1
27 بررسی جذابیت های عضویت درشبکه های اجتماعی آنلاین برای دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 0
28 بررسی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 23
29 بررسی چگونگی استفاده پژوهشگران از مجلات الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی و خدمات Alert مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 16
30 بررسی رابطه ویژگی های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه ها مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 1
31 بررسی طرح های فراداده ای منابع دیجیتال تصویری، صوتی و ویدیویی و شناسایی طرح مناسب (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
32 بررسی کاربرد روش جزیره داده ها در تولید پیشینه های فراداده ای با قابلیت نمایه پذیری و پیدانمایی نام های برچسب عناصر در محیط موتورهای کاوش وب: بهبود دسترسی به اشیای محتوایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
33 بررسی مولفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
34 بررسی میزان استفاده از مجموعه کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج به تفکیک مقوله های موضوعی درسال۱۳۷۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 9، شماره: 3
35 بررسی میزان عدم قطعیت کاربران در بازیابی اطلاعات از وب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 4
36 بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت های داده ای فرانمای تولید داده های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک ۲۱ (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
37 بررسی نیاز های اطلاعاتی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
38 بررسی و ترسیم الگوی جستجوی اطلاعات سلامت بر مبنای تغییرات ژنتیک ساعت بدن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 6، شماره: 3
39 بررسی وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 5
40 بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
41 پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 2
42 پرکاربردترین مولفه‎های مدیریت داده‎های پژوهشی (مورد پژوهی: کتابداران کتابخانه‎های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 55
43 پژوهش و نگارش منابع علمی در صنعت فرش: رویکرد علم سنجی با تاکید بر سهم ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 31
44 پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 2
45 تاثیر آموزه های دینی بر امانتداری و رعایت ضوابط و مقررات مطالعه موردی: حفظ و صیانت از منابع اطلاعاتی و رعایت ضوابط کتابخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 9، شماره: 38
46 تاثیر استفاده از برچسب بر رتبه بندی تصاویر در موتور کاوش گوگل (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 36
47 تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر وضعیت مطالعه نوجوانان: مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دخترانه سما در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 1
48 تاثیر قصه گویی در کتابخانه های عمومی بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی: یک پژوهش تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 2
49 تاثیر مدیریت اسلامی بر ابعاد عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی مراکز استان ها (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 3
50 تاثیر مدیریت دانش بر قابلیت های کارآفرینی دانش در بین اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 48
51 تاثیر مولفه های "یاگیری مداوم"،"پژوهش و گفتگو" و "یادگیری گروهی" جهت ارائه الگوی راهبردی تبدیل کتابخانه های دانشگاهی به سازمان های یادگیری (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 4
52 تأثیر عوامل ساختاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
53 تبیین تجارب دانش آموزان ازنقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش و یادگیری آنها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
54 تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سال های ۱۳۵۸- ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
55 تحلیل استنادی کتاب های درسی پزشکی سایت آمازون از نظر استناد به مقالات دانشکده های داروسازی دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 2
56 تحلیل جمعیت شناختی هوش معنوی کتابداران. مطالعه موردی : دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
57 تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 5، شماره: 12
58 تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
59 تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و همسانی درونی عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 11، شماره: 42
60 تحلیل فرایندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین کتاب های فارسی در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 30
61 تحلیل کاربرد بانک های اطلاعاتی فناوری نانو (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
62 تحلیل نظریه استثمار زیست جهان هابرماس در شکل گیری مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
63 تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی مرتبط با تاثیر زیست آهنگ بدن و چرخه خواب در بازیابی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و پابمد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 14، شماره: 6
64 تحلیل وضعیت پژوهش های رشته غدد درون ریز و متابولیسم در ایران با استفاده از روش های متن کاوی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 4
65 تحلیل هزینه سودمندی پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرکت، اسکوپوس و اوید در دانشگاه علوم پزشکی قم بر اساس شاخص سما (سنجش منابع الکترونیکی) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 9، شماره: 12
66 تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری های کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
67 تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده ها در سازمان های داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 2
68 تعیین مناسب ترین نوع برنامه ریزی به منظور طراحی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 1
69 جامعه شناسی زن، ازدواج و خانواده در قرآن کریم به منظور ارائه ی مدل خانواده ی قرآنی (مطالعه ی مفاهیم اجتماعی در قرآن کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 36
70 دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 17
71 دیدگاه دانشجویان غیرایرانی نسبت به کیفیت منابع و خدمات کتابخانه های دانشگاه تهران با تاکید بر کتب دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 30
72 دیدگاه مسئولان و صاحب نظران فرهنگی کشور درباره راه اندازی مرکز اطلاع رسانی اکو در ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 32
73 رابطه اخلاق کار اسلامی و انگیزش کارکنان؛مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
74 رابطه سبک های فرزندپروری و گرایش به مطالعه در نوجوانان (مطالعه موردی: دبیرستان‎های تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 1
75 رابطه عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 4
76 رفتار جست وجو و بازیابی اطلاعات دانشجویان دکتری بر اساس انتظار (مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 16، شماره: 60
77 ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 3
78 سازوکار ملی ترویج علم در ایران؛ با تمرکز بر سیاست گذاری و پیاده سازی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 3
79 سنجش اضطراب کتابخانه ای در بین دانشجویان مطالعه موردی: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 7
80 سنجش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 2
81 سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
82 سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی از دیدگاه گروه های کاربران با استفاده از ابزار لیب کوآل (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 9
83 سنجش هوش سازمانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 19
84 سهم دانشمندان ایرانی در تالیف نسخ خطی عربی طب اسلامی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 6، شماره: 4
85 شناسائی شاخص های تاثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 14
86 شناسایی شاخص های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 35
87 شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
88 شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
89 شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر براطلافرینی در ایران، همراه با ارائه الگوی نظری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
90 شناسایی نقش کتابخانه‌های عمومی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با فراهم‌آوری منابع و خدمات از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
91 شناسایی و اولویت‌بندی موانع جریان دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
92 طراحی ابزار سنجش مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیات علمی پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
93 طراحی الگوی اطلاع رسانی قانون گذاری در دولت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 47
94 طراحی الگوی پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده های یک سازمان داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 21، شماره: 84
95 طراحی فرایند سازماندهی و اطلاع رسانی اسناد با کمک سیستم مدیریت اسناد در آرشیو ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 3
96 طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی کتابخانه‎های دانشگاهی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 3
97 علل گرایش به مطالعه کتاب های روانشناسی عامه پسند مطالعه موردی: کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 2
98 عوامل گرایش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های مستقر در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 11
99 فرا تحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو پایگاه استنادی ISI و Scopus (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 38
100 فراتحلیل عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 3
101 کتاب های الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 11، شماره: 4
102 کتابخوانی در روسیه در عصر دگرگونی فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 8، شماره: 2
103 مدل یابی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 1
104 مدیریت استعداد و جانشین پروری در کتابخانه ها مطالعه ی موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 33
105 مطالعه تصویر ذهنی سازمانی اعضای هیئت علمی و کتابداران از کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 11
106 مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
107 مطالعه معانی ضمنی و لفظی آیات اخلاق اجتماعی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
108 مقایسه دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 6
109 مقایسه عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه سازی و پیدانمایی پیشینه های فراداده ای مبتنی بر روش داده های خرد (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
110 مولفه های نشر حرفه ای و پیامدهای حرفه ای نبودن نشر ایران؛ با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 60
111 میانکنش پذیری نظام های فراداده ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
112 نظریه ای در مجموعه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 7، شماره: 4
113 نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 24
114 نقش شبکه های اجتماعی در میزان مطالعه الکترونیکی و چاپی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
115 نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیات علمی: یک مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 2
116 نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 13
117 نیازهای اطلاعات بهداشتی نابینایان ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 93
118 نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و سلامت مهاجران خارجی مبتلا به سرطان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 2، شماره: 1
119 نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و موانع دسترسی به آن در میان مهاجران افغانی و عراقی در ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 7، شماره: 3
120 وضعیت سکوت سازمانی و تحول سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
121 وضعیت وب سایت های دانشگاه های پیام نور مراکز استان بر اساس نرم افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 26
122 همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 3
123 همکاری های علمی ایران و کشورهای در حال توسعه (D۸) و راهکارهایی برای ارتقای آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
124 همکاری های علمی ایران و کشورهای درحال توسعه (D8) و راهکارهایی برای ارتقای آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی وضعیت رضایت مندی و مشتری مداری از بانکهای دولتی مطالعه موردی: بانک های ملی مستقر در شهر مرودشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 تبیین نقش شبکه های اجتماعی آنلاین بر سرمایه اجتماعی سالمندان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
3 تجارب سالمندان از شبکه های اجتماعی آنلاین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
4 جهانی شدن و توسعه اقتصاد دانش مدار با تأکید بر ویژگی های اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
5 مقایسه میزان همپوشانی موتورها و ابرموتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات مدیریت کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
6 موانع و مشکلات سالمندان در استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
7 نقش روانشناسی مثبت گرا در جستجو و بازیابی اطلاعات از وب در پژوهشگران حوزه های مختلف علوم: رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات