دکتر علیرضا شهیدی

دکتر علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر علیرضا شهیدی

Dr. Alireza Shahidi

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.