دکتر بهرام خوش نویسان

دکتر بهرام خوش نویسان دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال

دکتر بهرام خوش نویسان

Dr. Bahram Khoshnevisan

دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آستانه ی ابعادی تشکیل نواحی دوقلویی در میکرونانو ذرات نمونه ابررسانای YBa۲Cu۳O۷-x (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
2 استفاده از دینامیک گلوبر در روش مونت کارلو برای آنسامبل بزرگ بندادی به منظور بررسی انتقال فاز ساختاری در سیستم ابررسانای گرم YBCOx (۰ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 4
3 بررسی آلایش پتاسیم در نمونه ابررساناYBa2-xKxCu3O6+y توسط آنالیز الگوهای پراش اشعه x (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی درجا برروی فاز ابر ساختاری OII بوسیله پراکندگی با تفکیک بالا از نمونه های چند بلوری YBCOx در دمای C ̊ ۳۰۰ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 4
5 بررسی میزان و نقش آلایش پتاسیم در نمونه ابررسانا (YBa۲-xKxCu۳O۶+Y) با استفاده از آنالیز ریتولد الگوهای پراش پرتو x (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
6 پهن شدگی غیر همسانگرد در نمایه های پراش سینکروترونی از نواحی دوقلویی در ابر رسانای YBCOx (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 2
7 تحلیل ساختاری نمایه های پراشاز نمونه های دوقلویی در ابررسانای دمای بالا (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 9، شماره: 1
8 مطالعه فاز مخلوط ساختاری بوسیله پراش از نمونه های پودری YBa۲Cu۳O۶+x در دماهای С° ۲۰۰ و С° ۳۰۰ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از اوره در روش رسوب همگن برای ساخت نانوذراتNd2O3 به عنوان یک روش جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
2 Investigation of dust canons on EDS performance for solar applications (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
3 بررسی تاثیرات انحناء قبل و بعد از هیدروژن نشانی در نانو لوله های زیگزاگ با شعاع کوچک (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
4 بررسی تأثیرات انحناء قبل و بعد از هیدروژن نشانی در نانولوله های زیگزاگ با شعاع کوچک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
5 بررسی عامل ساختار نانو لوله های دو جداره ناهمسان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
6 جذب شیمیائی هیدروژن در الکترودهای Ag − CNTs و بررسی تاثیر جریان بر میزان جذب هیدروژن و بازگشت پذیری آنها در نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
7 جذب لیتیم در نانولوله های کربنی با زیرلایه ABS و الکترولس نقره (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
8 ذخیره الکتروشیمیایی لیتیم در نانولوله‌های کربنی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
9 رهیافت مرتبه محدودBFTبرای گرافین در فضای ناجابجایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
10 ساخت نانوکامپوزیت های Fe3O4@Nd2O3:Zn2+ به روش رسوب اوره و بررسی اثر فوتوکاتالیستی آنها در حذف فلورسین (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
11 شبیه سازی جذب هیدروژن بر نانونوار گرافاین با استفاده از روش مونت کارلوGCMC (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
12 شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب فیزیکی هیدروژن در نانولوله های کربنی چنددیواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
13 طراحی، ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های Fe3O4@Nd2O3با ساختار هسته-پوسته به روش رسوب همگن اوره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
14 گرافاین: ساختاری برای جذب هیدروژن (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
15 مطالعه ابتدا به ساکن فرکانسهای فونونی نقطه ی گاما در نانو لوله ی تک دیواره (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
16 مطالعه ابتدا به ساکن فرکانسهای فونونی نقطه ی گاما در نانولوله ی تک دیواره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
17 مطالعه اثر فوتورسانش درنانولوله های کربنی چنددیواره خالص و آلائیده شده با فلزپتاسیم (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
18 نانولوله های کربنی به عنوان مواد آند ذخیره کننده لیتیم:یک شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393