محمد سعید تسلیمی

 محمد سعید تسلیمی استاد  دانشگاه تهران

محمد سعید تسلیمی

Mohammad Sayeed Taslimi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
2 شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر ارتقای توان دانشگاه ها در توسعه دیپلماسی علم و فناوری ج.ا.ایران: رویکردی استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
3 عوامل تحقق هدف دریایی توسعه پایدار از منظر دانشگاه های نسل سوم (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
4 قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی از تاثیر عوامل پاسخ به تغییر بر پذیرش فناوری اطلاعات(با استفاده ازمدلTAM) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت