حسین صابری

 حسین صابری استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

حسین صابری

Hossein Saberi

استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 1
2 پژوهشی تطبیقی در مورد قاعده علی الید و الخراج و تبارشناسی سند روایی آنها ( علی الید ما اخذت حتی تودیه و الخراج بالضمان ) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 1
3 احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 20، شماره: 3
4 اخباری کیست (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 1
5 Explaining Resource Allocation in Board of Trustees Hospitals: A Case Study of Afzalipour Medical Center in Kerman, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 4
6 بازخوانی ادله و مستندات قاعده الولایه الخاصه اقوی من الولایه العامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 6، شماره: 18
7 بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 4
8 بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 1
9 بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 3
10 بررسی قاعده یغتفر فی الدوام ما لایغتفر فی الابتداء در فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 3
11 پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
12 پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 14، شماره: 51
13 تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 89
14 تبیین مقتضای عقد و قاعدۂ سیاق بانگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 17
15 تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 3
16 تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 11، شماره: 20
17 تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
18 تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 4
19 حاکمیت اراده ظاهری در قلمروی اشتباه در اعمال حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 14
20 حاکمیت اراده ظاهری در ماهیت انشا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 1
21 حیله شرعی در عقود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
22 حیله شرعی در نکاح (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
23 رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تاثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 3
24 سقف مهریه در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 3
25 شیوه های معرفی نشده جمع ادله در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 6، شماره: 19
26 گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه براساس کتاب جواهر الکلام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 1
27 محاسبه سریع و دقیق حاشیه پایداری ولتاژ با تقریب منحنی PV (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 3
28 نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 18
29 نقدی بر نظریه جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 3
30 نگرشی بر تاثیر شروط باطل در عقد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 3
31 نگرشی تاریخی- تحلیلی به مرجحیت مخالف با عامه در متون فقه امامیه و تاملاتی در آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 81
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Modified Torque Control Approach for Load Sharing Application Using V/F Induction Motor Drives (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 ارائه روشی برای انتخاب داده مبتنی بر هستان شناسی اهداف سازمان (DSGO) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
3 ارائه یک ساختار مبتنی بر عاملهای هوشمند در محیطهای توزیع شده با رویکرد چارچوبهای پشتیبانی کننده (مورد مطالعه، خرید و فروش کتاب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات
4 ارایه یک استراتژی توسعه یافته مهاجر تی ترکیبی از شبکه های ثابت به شبکه های توری انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های جو با محدودیت آبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی و بررسی الگوریتم های بهینه سازی پردازش پرس و جو ها در پایگاه داده توزیع شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
7 استخراج دانش با روش های بهینه داده کاوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
8 افزایش کنترل همروندی درسیستم های توزیع شده براساس مهر زمان چندنسخهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
9 اکتشاف دانش از پایگاه داده های توزیع شده مبتنی بر وب در محیط های گرید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
10 امواج درون پرتو الکترونی نسبیتی در حضور میدان مغناطیسی محوری (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
11 Detection of environmental detergent contamination in some rivers of Meshkinshahr, Ardabil province (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
12 Performance Improvement of Direct Torque Control Drives in Low Speed Region (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 بررسی بقایای سموم ارگانوکلره در رسوبات تالاب بین المللی انزلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
14 بررسی تاثیر خدمات نوین بانکی بررضایت مشتریان در موسسه اعتباری ثامن شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
15 بررسی تاثیر درستی و دقت خدمات نوین بانکی بررضایت مشتریان در موسسه اعتباری ثامن شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
16 بررسی تغییرات مواد مغذی در نوار ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
17 بررسی روش های پویای تکثیر داده جهت تحمل خطا در محیط گرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
18 بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تحدید میزان مهریه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
19 بررسی نوسانات غیر زیستی بر جمعیت شانه داران دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
20 بیوسکیوریتی و امنیت زیستی مزارع پرورشی آبزیان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 پژوهشی بر قاعده جب و کاربرد آن در حدود (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
22 پژوهشی بر قاعده جب و کاربرد آن در قصاص و دیات (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
23 تعیین رابطه بین معیارهای نوین ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
24 توسعه آبزی پروری کوچک مقیاس در منابع آبی روستایی مطالعه موردی در استان زنجان شهرستان ایجرود (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
25 داده کاوی توزیع شده با واحد پردازش گرافیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
26 شبیه سازی دوبعدی ذره ای تولید یون های پر انرژی دربرهمکنش پالس لیزری کوتاه با پلاسمای پرچگال (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
27 شتابدهی مستقیم بسته الکترونی در اندرکنش با پالسهای لیزری پرتوان هرمیت-گاوسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
28 طراحی ماشین جداکننده الیاف استبرق (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
29 کاربرد الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شونده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
30 کنترل هم زمانی در دسترسی به بانک اطلاعاتی در محیط های سیار (موبایل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
31 مروری بر تهدیدات و چالش های امنیتی در رایانش ابری و گرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
32 مقایسه تاثیر پانسمان کرم سیلور سولفادیازین 1% با پانسمان محلول ترکیبی بتادین 10% و اسید استیک 1% در بروز عفونت بیماران سوختگی درجه دو عمقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
33 نقش نظریه CAP و همزیستی مسالمت آمیز درانتخاب بانکهای اطلاعاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات