فرزاد تهامی

 فرزاد تهامی دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

فرزاد تهامی

Farzad Tahami

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Voltage Regulation of DC-DC Series Resonant Converter Operating in Discontinuous Conduction Mode: The Hybrid Control Approach (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 11
2 تحلیل و طراحی روش کنترل پیش بین برای یکسو کننده دارای اصلاح ضریب توان با مبدل ارتقاء یافته شپارد تیلور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Integrated Bidirectional Isolated Soft-Switched PHEV Battery Charger (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
2 بررسی و مقایسه عملکرد الگوریتم های مختلف کنترل خطی ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در شرایط بروز نامتقارنی ماندگار ولتاژ در نقطه اتصال توربین باد به شبکه قدرت (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
3 روش جدید تعیین وضعیت شارژ باتری سرب اسید با استفاده از ولتاژ ترمینال و مقاومت داخلی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
4 روش نوین مدلسازی و کموتاسیون در ماشین سوئیچ رلوکتانسی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 کاهش ریپل گشتاور موتور درونسوز با بهره گیری از راه انداز - مولد یکپارچه سوئیچ رلوکتانسی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
6 کنترل پایداری خودرو در شرایط حدی با استفاده از کنترل فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 کنترل تغییر شکل پذیر موتور القایی با قابلیت تحمل خطای حسگرها با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 مدلسازی و تحلیل یکسو کننده تصحیح کننده ضریب توان مبتنی بر مبدل بوست به روش تقریب خطی تبار (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران