دکتر تقی پور ابراهیم

دکتر تقی پور ابراهیم دانشگاه شهید بهشتی

دکتر تقی پور ابراهیم

Dr. Taghi Pour Ebrahim

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش گروهی مثبت نگر بر اشتیاق شغلی و انگیزه شغلی کارمندان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی برتاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 23، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 4
4 اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 2
5 اثربخشی معنا درمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 14، شماره: 1
6 Meaning of Life and Psychological Well-Being during Adult, Older Adult and Oldest Old (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کرد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 4
8 بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متاهل درگیر خیانت اینترنتی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 3
9 تاثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
10 تاثیر بازی آموزشی رایانه ای بر بهبود درک مفاهیم ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 13
11 تاثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر میزان سازگاری آن ها با طلاق والدین شان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 3
12 تاثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
13 تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر تاب‌آوری و افسردگی گروهی از سالمندان تهرانی مقیم آسایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
14 تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل: با نقش واسطه ای تمایز یافتگی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
15 رابطه هوش اخلاقی با نگرش به بی وفایی در فرزندان با و بدون تجربه بی وفایی پدرومادر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
16 عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متاهل دارای عوامل خطر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 1
17 مقایسه استرس والدگری، هیجانات منفی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 4
18 مقایسه تعارض کار – خانواده و سازگاری زناشویی در کارمندان مرد نوبت کار و غیر نوبت کار شرکت پتروشیمی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 22
19 مقایسه سازگاری زناشویی و باورهای غیرمنطقی در زنان جراحی زیبایی شده و زنان جراحی زیبایی نشده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
20 مقایسه سازگاری زناشویی و باورهای غیرمنطقی در زنان جراحی زیبایی شده و زنان جراحی زیبایی نشده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
21 مقایسه مشکلات روان شناختی و زمینه های تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
22 مقایسه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، باورهای غیرمنطقی و خود بازداری در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 81
23 مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
24 نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر گروهی از رانندگان تهرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر پرخاشگری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
2 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر پرخاشگری نوجوانان دختر شهر قزوین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
3 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد خانواده مادران دارای فرزند مبتلابه اختلال اتیسم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 بررسی و مقایسه تجربه طلاق در مردان و زنان مطلقه(معناها، بسترها، پیامدها و سازگاری پس از طلاق) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
5 تغییرات رضایت جنسی افراد متاهل در چرخه های مختلف زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
6 رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان قزوین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
7 مقایسه استقلال اقتصادی زن، بلوغ عاطفی و میزان تمایز یافتگی زوجین طلاق با زوجین عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
8 مقایسه هویت مذهبی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان با والدین مطلقه و دو والدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
9 نقش پیش بینی کنندهی دلزدگی زناشویی در مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری