ابراهیم کریم خانی

 ابراهیم کریم خانی فرمانده انتظامی استان اردبیل

ابراهیم کریم خانی

Ebrahim Karimkhani

فرمانده انتظامی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.