دکتر محمد حسنی

دکتر محمد حسنی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

دکتر محمد حسنی

Dr. Mohammad Hasani

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تربیت یا تعلیم و تربیت ؛کدامیک (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
2 اثر شاخص های مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 1
3 ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
4 ارائه مدل نگرش کارآفرینانه بر اساس سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 8، شماره: 56
5 ارائه مدلی برای سنجش آمادگی موسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 1
6 ارایه مدل شاخص های اثربخشی آموزش در دانشگاه های دولتی استان همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 2
7 ارزیابی چارچوب عوامل موثر بر تعهد حرفه ای معلمان مدرسه های دولتی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 1
8 ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران با تاکید بر جایگاه این دانشگاه ها در نظام های مطرح رتبه بندی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
9 استقلال دانشگاه و رابطه آن با پاسخگویی و تضمین کیفیت خدمات دانشگاه در سیستم آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
10 اضطراب اجتماعی ، خود باوری و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 33
11 اضطراب اجتماعی ، خود باوری و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 33
12 الگوی تربیت اخلاقی در کتاب های هدیه های آسمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 62
13 الگوی علی روابط بین ویژگیهای رهبری خدمتگزار، کارراهه شغلی، اخلاق کار و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 4
14 Impact of Parental Socio-economic Status on High School EFL Learners' Academic Achievement: Parents' involvement and support in focus
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۱۱.۷ DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۱۱.۷'> (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 36
15 Investigating the Effect of Business Strategy and Stock Price Synchronicity on Stock Price Crash Risk (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 2
16 بازخوردهای معلمان مجری الگوی ارزشیابی توصیفی(کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
17 بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 21
18 بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 24
19 بررسی الگوی علی روابط بین اخلاق حرفه ای، سرمایه روانشناختی و سرمایه فکری با عملکرد شغلی با میانجی گری تسهیم دانش در بین اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
20 بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 12
21 بررسی تاثیر استقرار استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت زیست محیطی بر عوامل محیطی و رضایت کارکنان در مجتمع صنعتی میلاد- یک مطالعه قبل و بعد (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی تاثیر رهبری تحولگرا و معنویت بر تمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی با میانجیگری تاب آوری، سازگاری شغلی و درگیری شغلی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 5
23 بررسی تاثیر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی با میانجی گری اخلاق حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 4
24 بررسی تاثیر هویت بخشی سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل با درنظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۲ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
25 بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی در بین دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 14
26 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی وحق التدریس مقطع ابتدایی شهرستان سردشت درسال تحصیلی 90ـ 89 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
27 بررسی رابطه علی بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت، با توجه به اثرات میانجی توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 21
28 بررسی رویکرد تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 22
29 بررسی سیر تحولات برنامه درسی تربیت اخلاقی در ایران با تاکید بر دوره عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 33
30 بررسی نقش ارزش های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند بر عملکرد شغلی با تاکید بر نقش میانجی مولفه های روان شناختی مرتبط با کار پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 2
31 بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 13
32 بررسی نقش فعالیت های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با آزمون نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
33 بررسی نقش میانجی مهارت سیاسی و استرس شغلی در رابطه بین احساس پاسخگویی فردی و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
34 بررسی نقش و تاثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 20، شماره: 2
35 بررسی و نقد الگوی تربیت اخلاقی در کتابهای آموزش قرآن دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 32
36 بررسی و نقد چهارچوب نظری طرح کرامت در دوره دبستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 5
37 بررسی وضعیت و اولویت بندی مهارت های غیر فنی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در انقلاب صنعتی چهارم از دیدگاه کارفرمایان و فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 24، شماره: 93
38 پدیدارشناسی تجربه زیسته رهبری آموزشی مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 23، شماره: 92
39 تاثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 4
40 تاثیر شرایط سازمانی مدرسه، ادراک رهبری و انگیزش معلمان بر بهبود فعالیت تدریس با میانجی گری توسعه حرفه ای معلمان ابتدائی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 14، شماره: 2
41 تاثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تاکید بر اخلاق کار اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
42 تبیین نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
43 تبیین نابرابری جغرافیایی فرصت ‏های دسترسی به آموزش عالی و ارائۀ مدل به ‏منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی (مطالعۀ موردی: شهرستان‏ های استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
44 تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 20
45 تبیین نقش ویژگی های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 2
46 تبیین نقش ویژگی های محیط شغلی و ساختار سازمانی مدارس بر تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
47 تبیین و نقد عاملیت اخلاقی در نظریه یادگیری شناختی اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 3
48 تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی درباره مولفه های بازخورد در ارزشیابی توصیفی(کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 69
49 تحلیل تجارب معلمان در مورد عوامل تاثیرگذار در کیفیت مدیریت زمان یاددهی -یادگیری در کلاس های چندپایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 62
50 تحلیل رابطه اضافه بارکاری با پیامدهای مثبت و منفی شغلی و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 4
51 تحلیل روابط چندگانه رهبری اثربخش و برنامه ریزی راهبردی با بهره وری نیروی انسانی در مراکز آموزش عالی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 2
52 تحلیل ساختاری روابط رهبری کوانتومی و نگهداشت نیروی انسانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی در نظام سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
53 تحلیل سرمایه اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
54 تحلیل کانونی رابطه مولفه های اعتبار معلم ( تخصص ، ملاحظه گری و اخلاق ) با مولفه های احساس عدالت در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
55 تحلیل محتوای کیفی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 25
56 تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 20
57 تحلیل نقش اعتماد سازمانی، همکاری میان معلمان و تصمیم گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس معلمان با میانجیگری خودکارآمدی معلمان (مدل یابی معادلات ساختاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 56
58 تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان: (مطالعه موردی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
59 تحلیل وضعیت و ارایه الگوی کاهش نابرابری های آموزشی و عدالت گستری بر اساس آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی؛ (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
60 تحلیل همبستگی کانونی بین مولفه های فرهنگ دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی درآموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 37
61 تربیت اخلاقی علامه طباطبایی (ره) با تاکید بر مبانی، هدف، محتوا، روش و ارزشیابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
62 تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعه موردی: دبیرستان های متوسطه نظری شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
63 دانشجویان و معنای تحصیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
64 رابطه درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخلاق حرفه ایو تمایل به ترک خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
65 رابطه رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی، درک سیاست های سازمانی و جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
66 ساماندهی و نیازسنجی رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 3
67 سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطه ارزشها و هنجارها (مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 3
68 سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهای به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
69 شناسایی ابعاد و مولفه های بالندگی پژوهشی به منظور طراحی مدل مفهومی (مورد مطالعه؛ اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
70 ضرورت تدوین معیارهای روبریک کیفی برای اجرای موفقیت آمیز ارزشیابی توصیفی درس ریاضی دوره ابتدائی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 57
71 طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
72 عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزشهای سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 2
73 مدل ساختاری روابط بین سبکهای مدیریت تعارض و رفتارهای نوآورانه با میانجیگری وجدان کاری و شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
74 مدل سازی روابط علی بین احساس عدالت (توزیعی و رویه ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
75 مدل سازی ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
76 مدل سازی ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
77 مدل یابی تاثیر عدالت سازمانی بر پیامدهای مثبت و منفی شغل: اثر میانجی حمایت سازمانی و عواطف شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 7، شماره: 13
78 مدل یابی روابط رهبری اخلاقی با مسوولیت پذیری و پاسخگویی با تاکید بر جو اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
79 مدل یابی روابط مدیریت برداشت و سایش اجتماعی با نقش میانجی اعتماد سازمانی و سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 1
80 مدل یابی ساختاری ارتباط جو اخلاقی و فرسودگی هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 2
81 مدلیابی ساختاری تاثیر تفکر کارآفرینی و تعهد حرفهای بر اثربخشی اساتید و نقش میانجی سرمایه فکری در بین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
82 مقاله پژوهشی تحلیل رابطه فرهنگ اخلاق مدار با تمایل به رفتار اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی وتناسب فرد - سازمان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 7، شماره: 2
83 موقعیت و مطلوبیت آموزش مهارت های کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارفرمایان، مربیان و کارآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 31
84 نقدی بر مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان) از منظر عدالت توزیعی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 11، شماره: 1
85 نقش پاسخگویی بر رضایت و عملکرد شغلی: آزمون اثرمیانجی رفتار شهروندی و شهرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
86 نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی در عملکرد شغلی و رفتارشهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
87 نقش تعدیل کننده هویت سازمانی در رابطه سرمایه روان شناختی و رفتارهای شهروندی و انحرافی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
88 نقش جو سازمانی در رابطه اخلاق کار اسلامی با رفتارهای انحرافی در محل کار و کیفیت خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 3
89 نقش حمایت اجتماعی مدارس بر رضایت از زندگی دانش آموزان: آزمون نقش میانجی رضایت از مدرسه، شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 4
90 نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجی گری هویت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 12
91 نیازسنجی آموزش های مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در حوزه صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 3، شماره: 9
92 واکاوی دیدگاه معلمان در خصوص مشکلات اجرایی طرح ارزش یابی کیفی توصیفی در کلاس های چندپایه و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر علی خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر رشته تجربی مدارس دولتی ناحیه 2 ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
2 بررسی اثر علی خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر رشته تجربی مدارس دولتی ناحیه 2 ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
3 بررسی اثربخشی شاخص های بروندادی موسسات آموزش عالی دولتی استان همدان در سال تحصیلی 95-94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
4 بررسی تاثیر استقلال شغلی بر عملکرد شغلی با میانجیگری رضایت شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
5 بررسی تاثیر امنیت برکارکردهای شهرهای مرزی مطالعه موردی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
6 بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بربهبود عملکرد شغلی کارکنان دردانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
7 بررسی تاثیر رضایت از ارتباطات بر تعهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
8 بررسی تاثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی و انتظارات تحصیلی والدین بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
9 بررسی تاثیر ویژگی فردی سن بر فرسودگی شغلی با آزمون نقش میانجی گری استرس شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
10 بررسی تاثیرارزشیابی مبتنی بر رویکرد هوش های چند گانه بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
11 بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
12 بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان ( مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
13 بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان (مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
14 بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان (مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
15 بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان (مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
16 بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
17 بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان مطالعه موردی رانندگان حمل ونقل باری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
18 بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان(مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
19 بررسی رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
20 بررسی رابطه بین پاسخگویی با میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
21 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی ،رضایت شغلی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان شبکه بهداشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
22 بررسی رابطه بین توانمندسازی و پاسخگویی دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
23 بررسی رابطه بین توانمندسازی و رفتار تابعیت سازمانی دبیران ناحیه یک شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
24 بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
25 بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی با رضایت شغلی، عواطف منفی کارمندان دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
26 بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی مدیران با تعهد سازمانی دبیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
27 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مسیولیت اجتماعی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
28 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش با رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی91-92 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
29 بررسی رابطه بین عواطف منفی،فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
30 بررسی رابطه بین کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادی بانک ملی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
31 بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و سبک رهبری مدیران از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
32 بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد معلمان دردبیرستانهای شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
33 بررسی رابطه بین مهارت شنود موثر مدیران و تعهدسازمانی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
34 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و با تعهد سازمانی کارمندان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
35 بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی آموزش و پرورش منطقه ای 18 شهر تهران بااستراتژیهای مدیریت تعارض آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
36 بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
37 بررسی رابطه خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی با کار آفرینی در بین معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
38 بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با تثبیت درون شغلی، هویت بخشی سازمانی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
39 بررسی رابطه سبکهای مشارکتی و آمرانه معلمان با افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
40 بررسی رابطه ی مولفه های ارزش های فردی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
41 بررسی روابط بین ادراکات جو مدرسه، جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
42 بررسی روابط بین ادراکات جو مدرسه، جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی با میانجی گری انگیزش پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
43 بررسی ژنتیکی برخی ژنوتیپهای سیب منطقه البرز مرکزی با استفاده از نشانگرRAPD (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 بررسی نقش تعاملی سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار
45 بررسی و ارزیابی استقرار دانشگاه های شهر تهران با رویکرد پدافند غیرعامل ( موردمطالعه: مجتمع های دانشگاهی منطقه 6 شهرداری تهران ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
46 به کارگیری کتاب های کمک درسی در آموزش مدرسه ای از منظر اولیا (بایدها و نبایدها) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
47 تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان آدذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
48 تأثیر آموزش مفاهیم علوم اجتماعی با استفاده از شیوه های آموزش الکترونیکی بر یادگیری دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان ناحیه یک شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
49 تأثیر بازخورد ارزیابی تشخیصی معلم بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم ناحیه یک ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
50 تأثیر بازخورد ارزیابی تکوینی معلم بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم ناحیه یک شهر ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
51 تأثیر بازخورد ارزیابی تکوینی معلم بر یادگیری دانش آموزان در درس علوم ناحیه یک شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
52 تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان همدان (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
53 تبیین جایگاه کارآفرینی در سازمانهای یادگیرنده با تمرکز بر تاکتیکهای سیاسی اعضای هیات علمی دانشگاهها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
54 تربیت اخلاقی وبرنامه درسی مدرسه : نگاهی به رویکردهای جاری در ایران وجهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
55 خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی ؛ راهکار اساسی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
56 رابطه بلوغ سازمانی منابع انسانی و ساختارسازمانی دانشمحور:آزمون نقش میانجی فرهنگسازمانی و سبک رهبری مطالعه موردی شرکت ملی گاز استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
57 رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: (آموزش عالی غرب استان مازنداران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
58 رابطه رسمیت سازمانی با توانمندسازی و خلاقیت ونوآوری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در سالتحصیلی89-88 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
59 رابطه رسمیت و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
60 رابطه ی ساختاری محوریت کار و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
61 متغیرهای مدرسه ای (نوع مدرسه، جو مدرسه و انتظارات مدرسه ای) و بررسی نقش این متغیرها در دستیابی دانش آموزان به موفقیت تحصیلی (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
62 مطالعه تاثیر عوامل مدرسه ای بر میزان درگیری تحصیلی دانش آموزان در مدرسه (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
63 مطالعه تطبیقی میزان بهره گیری ازICT درفعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
64 مقایسه هاپلوتایپی برخی ژنوتیپهای سیب ترش ایران با پنج رقم و پایه متداول (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
65 نقش برنامه ریزی نیروی انسانی در مدیریت ریسک موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
66 نقش حمایت اجتماعی مدارس بر رضایت از زندگی دانش آموزان: اثر میانجی شایستگیتحصیلی دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه ناحیه 2شهر ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
67 نقش رهبر آموزشی در ارتقای سطح اثربخشی مدارس و دستیابی به موفقیت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
68 نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه توانمندسازی و خلاقیت و نوآوری مطالعه موردی: (اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
69 نقش واسطه ای خوش بینی، در ارتباط با عدالت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی