دکتر بابک شمشیری

دکتر بابک شمشیری دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

دکتر بابک شمشیری

Dr. Babak Shamshiri

دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تربیت هنری در نظام رسمی آموزش و پرورش از دیدگاه کارشناسان و متخصصان) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 29
2 آسیب شناسی تعلیم وتربیت دینی در دانش آموزان متوسطه (از دیدگاه متخصصان تعلیم وتربیت، معلمان و دانشآموزان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 51
3 آسیب های تربیت دینی کودکان مقطع پیش دبستانی از نظر متخصصان علوم تربیتی، روان شناسی، علوم دینی، ادبیات کودک و مربیان پیش دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 12
4 ارمان گرایی واقع بینانه رویکردی مناسب برای تربیت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 9
5 الگوی کاربردی توسعه توانمندسازی زنان جامعه ایرانی: یک پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 18، شماره: 3
6 امکان ساخت نظریه ی مشاوره و روان درمانی مبتنی برعرفان اسلامی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
7 امکان هم کناری تفکر انتقادی و تجربه ی دینی در برنامه ی تربیت دینی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
8 بازسازی نقش و کارکرد فلسفه تعلیم و تربیت در نسبت با عمل تربیتی مبتنی بر اندیشه های جان دیویی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 6، شماره: 24
9 بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت عشایری از دیدگاه محمد بهمن بیگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی انسان شناسی عرفان اسلامی و دلالتهای آن در تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 3
11 بررسی پدیدارشناسانه ی مفهوم هویت: تلاشی در ارائه ی مدل فرایند های هویتی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
12 بررسی تربیت دینی صلح محور مبتنی بر کثرت گرایی دینی عرفانی (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 50، شماره: 1
13 بررسی تطبیقی جایگاه کودک در دو رویکرد آموزشی «تربیت شهروند آینده» و «تربیت شهروند کنش گر»: دوراهی آموزش شهروندی در دوره کودکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 31
14 بررسی تطبیقی نگاه روان شناسی و اسلام به مقوله ی مثبت نگری در انسان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 40
15 بررسی جنبه ی فرهنگی اجتماعی ماهیت علم از دیدگاه دبیران فیزیک شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 5، شماره: 5
16 بررسی مفهوم هویت در مجموعه داستان های قصه های شیرین مغزدار و قصه بازی شادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 6، شماره: 1
17 بررسی مقایسه ای مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 14، شماره: 55
18 بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال با نیاز سوادآموزان استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 4، شماره: 15
19 بررسی هویت قومی در سند برنامه درسی ملی ایران (با تاکید بر دیدگاه معلمان و متخصصان) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 32
20 تاثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس علوم (مورد مطالعه: دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 1
21 تاملی در معنای حب در قرآن و دلالتهای تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 18
22 تبیین عناصر بنیادی پرورش تفکر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 3
23 تحلیل فرم و محتوای نمادین حرکات نمایشی آیینی قرسه ای کرمانج های شمال خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 20، شماره: 39
24 تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی از مولفه های به زیستی ریف (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
25 تحلیل محتوای کتاب های دین وزندگی دوره دبیرستان براساس میزان برخورداری آنها از مولفه های وحدت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
26 تدریس درس علوم پایه اول دوره ابتدایی به روش برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 4، شماره: 16
27 تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
28 تدوین چارچوب آموزشی توسعه قابلیت های وجودی مادران ایرانی: یک پژوهش کیفی* (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 10، شماره: 1
29 تدوین چارچوب الزامات و شرایط تحقق شایستگی ها و قابلیت های زنان: مطالعه موردی زنان استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 47
30 تراانسان گرایی جنبشی آینده گرا و ضرورت شکل گیری تحقیقات آینده پژوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 3
31 تربیت اخلاقی از منظر رویکرد نقل گرایی و دلالت های تربیتی متاثر از آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 22
32 تلویحات تربیت هنری مبتنی بر حکمت اشراق در برنامه ریزی و مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 4
33 جهانی شدن و تربیت دینی از منظر مدرنیسم، پست مدرنیسم و عرفان اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 1
34 خاستگاه و مبانی فلسفی تراانسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 14، شماره: 34
35 در جست وجوی دیگری؛بررسی جلوه های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 6، شماره: 2
36 در نکوهش «تملق»: گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 4، شماره: 14
37 دلالت های دانش ضمنی با تاکید بر مفهوم شناسی تربیت دینی برای یادگیری و تدریس در مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 7، شماره: 28
38 ریشه ها، علل و پیامدهای کینه‏ توزی از منظر آموزه ‏ها و اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 14
39 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 13
40 سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی: یک مطالعه فراترکیب نظریه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
41 شناسایی شاخص های موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 31
42 صلح آموزی با اتکاء به مبانی فلسفی عرفان اسلامی: دلالت ها برای مدیران آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
43 ضرورت بازاندیشی در برنامه های آموزش صلح (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 5، شماره: 20
44 عرفان اسلامی و دلالت های آن در حیطه ی روانشناسی ازدواج و خانواده (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 12
45 فرایند تعلیم و تربیت با اقتباس از مبانی عرفان اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 1
46 کاوشی بر رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شیراز: تحلیل موضوعی و روش شناختی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 1
47 کاوشی در مفهوم «کودک به مثابه کنش گر اجتماعی» و شناسایی عناصر برسازنده آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 14، شماره: 3
48 محتوای برنامه درسی آموزش شایستگی های دوست داشتنی ترین خویشتن معلمان: مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 70
49 مدل معادله ساختاری شایستگیهای رهبری اخلاقی پایدار و پیامدهای توسعه پایدار- نقش واسطهای کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 36
50 معیارهای ارتقاء اعضای هیئت علمی در حوزه علوم انسانی از منظر تجارب دانشگاه های معتبر دنیا و تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز پژوهشی ترکیبی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 1
51 مفهوم خود از دیدگاه روان شناسی انسان گرا و عرفان اسلامی با تاکید بر روش تطبیقی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 16
52 نسبت فرد و جامعه در نگاه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 21، شماره: 107
53 نقد و بررسی «معنای زندگی» در سند تحول بنبادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی دوره: 13، شماره: 25
54 نقش فلسفه در ساخت و تولید روان شناسی اسلامی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Philosophical Research on Peaceful Learning in Modern Times by Looking at Spiritual Mathnavi and ChoosingStories for Teaching Children (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت برای صلح
2 آگاهی بخشی و نقادی: بنیادی ترین کارکردهای علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
3 آموزش / یادگیری مادام العمر فرصت یا تهدیدی برای رشد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
4 آموزش صلح درون به کودکان راهی برای دست یابی به صلح جهانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
5 آموزش مجازی در سایه چالش های هویتی ایران معاصر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش مجازی)
6 اهمیت تربیت اخلاقی دردانش آموزان و شیوه های آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
7 Health Society at the Service of Peace; Prerequisites and Preconditions (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت برای صلح
8 The Role of Internal Peace in Mental Health from Rumi’s Worldview Perspective (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت برای صلح
9 بازگشت به تعلیم و تربیت طبیعت محور در مقطع ابتدایی تحصیلی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
10 بازگشت به تعلیم و تربیت طبیعت محور در مقطع ابتدایی تحصیلی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
11 بررسی تحلیلی پیامدهای ناشی از گرایش افراطی به اموزش مجازی و فناوری ارتباطی و اطاعاتی (دریافت مقاله) سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
12 بررسی جایگاه اخوان الصفا در تحول علوم انسانی اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
13 بررسی مفهوم دین در رویکرد سنت گرایی و دلالتهای آن در حوزه تربیت دینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
14 بررسی مولفه های آموزش چند فرهنگی در محتوای آموزشی کتاب های مقطع پیش دبستانی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
15 بررسی میزان برخورداری کتابهای فارسی دوره راهنمایی ازمولفه های خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
16 برنامه ی درسی مبتنی برتفاهم بین المللی رویکردی متناسب با شرایط جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
17 تبیین جایگاه اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
18 تبیین نقش و جایگاه آموزش و یادگیری مداوم در توسعه پایدارکشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
19 تربیت دینی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
20 تعلیم و تربیت اقتصادی، رکن مغفول نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
21 چالش ها و موانع پیش روی توسعه کمی و کیفی آموزش و یادگیری مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
22 سفر به عنوان راهی برای یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
23 شبکه های اجتماعی مجازی: فرصت یا تهدید برای رشد تفکر (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
24 طبیعت انسان از نگاه معتزله و اشاعره و پیامدهای تربیتی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
25 فرصتها و چالشهای دنیای مجازی و فنآوری اطلاعات برای تربیت دینی و اخلاقی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
26 نقش ایدئولوژی های برنامه درسی در تغییرات برنامه درسی آموزش وپرورش با تاکید بر کثرت گرایی شناختی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
27 نقش تربیت دینی درتحقق صلح جهانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
28 نقش تنهایی در رشد و سلامت انسان: سازنده یا مخرب (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
29 نقش و جایگاه علوم انسانی در برنامه آموزشی رشته های مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)