دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی

دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی

Dr. Arezu Pooryazdanpanah Kermani

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی عدم قطعیت در رمان دیلمزاد اثر محمد رودگر (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 75، شماره: 245
2 بررسی کارکرد عناصر موسیقایی در شعر علوی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 10، شماره: 18
3 تحلیل خواننده ی درون متن در رمان های زیبا صدایم کن و هستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 2
4 تحلیل خواننده ی درون متن در رمان های زیبا صدایم کن و هستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 2
5 تحلیل عنصر عاطفه در مجموعه «تحیر» برقعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 1، شماره: 1
6 جلوه های حضور مورخ در دو متن تاریخی عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 15، شماره: 2
7 سهم ایرانیان در تکامل و تحول علم بلاغت (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 1، شماره: 1
8 عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 2
9 مقایسه رمان سلحشوران پارله آن و هری پاتر بر اساس رویکرد اسطوره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 10، شماره: 1
10 مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 44، شماره: 90
11 نقد پسااستعماری رمان «بر جاده های آبی سرخ» (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 11، شماره: 4
12 نقد ترجمة عربی مرزبان‌نامه براساس نظریة آنتوان برمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 22
13 نقد جامعه شناختی رمان رهش اثر رضا امیرخانی براساس نظریi ساخت گرایی گلدمن (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 9، شماره: 3
14 واکاوی جغرافیای پایداری در شعر علی محمد مودب (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 20