اسماعیل کاظم پور

 اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

اسماعیل کاظم پور

Esmaiil Kazempour

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر آموزش مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23
2 تاثیر برنامه درسی آموزش هنر دیسیپلین محور بر تربیت هنری دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
3 تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
4 رابطه بین برنامه درسی پنهان و نابرابری های جنسیتی در دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
5 طراحی الگوی برنامه درسی فناوری اطلاعات وارتباطات و تأثیر آن بر عملکرد شناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل برنامه درسی پایه مشترک دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
2 ارایه مدل برنامه درسی پایه مشترک دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
3 امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
4 بررسی اثربخشی آموزش به روش چند حسی فرنالد بر مهارتهای خواندن (سرعت،درستی و درک مطلب) دانشآموزان دیرآموز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی رعایت دبیران اصول آزمون سازی در طراحی سوال های پایان سال تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
6 بررسی عامل ثبات شغلی بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 بررسی عامل ماهیت شغلی یا حرفه ای بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 بررسی عامل مدرس، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی عامل ویژگی های کارکنان سازمان، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 بررسی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت حرارت از توربین ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
11 بررسی هدف تاسیس مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده از نظر صاحب نظران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 تاثیر آموزش اندیشه ورزی بر بهبود مهارت راهبردشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
13 تاثیر آموزش برنامه انضباط مثبت بر مهارت خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
14 تاثیر آموزش به روش اندیشه ورزی بر مهارتهای زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 تاثیر آموزش به روش اندیشه ورزی بر مهارتهای زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
16 تاثیر آموزش تفکر خلاق بر مهارت بهبودگری دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
17 تاثیر آموزش صلح بر مسیولیت پذیری و خودبازداری دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
18 تاثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
19 تاثیر محیط یادگیری مدرن بر خودانگاره و انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
20 تاثیر محیط یادگیری مدرن برخودکنترلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
21 تاثیرآموزش تفکر اندیشه ورزی به روش اجتماع پژوهشی برمهارت های زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
22 تأثیر آموزش بزرگسالان در استفاده بهینه از پساب ها در حوزه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
23 تأثیر برگزاری دوره آموزش کار آفرینی بر خودکارآمدی شغلی مددجویان بهزیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
24 تأثیرآموزش ضمن خدمت بر توانمندی تدریس خلاقانه ی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
25 تحلیل مولفه های حقوق زنان در محتوای کتاب علوم اجتماعی دوم متوسطه علوم انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
26 تقویت مهارت خواندن دردانشآموزان دیرآموز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
27 طراحی مدل عدالت آموزشی مبتنی برتفاوت های فردی وتغییر برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
28 طرح کالبدی در حس مکان در مسجد گوهرشاد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
29 کارآموزی و تجاری سازی دانش در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه
30 مطالعه هوش فرهنگی و ارتباط آن با رعایت اخلاق کاری معلمین مدارس رودبار (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
31 مقایسه ی تاثیر آموزش هنر مبتنی برتدریس مشارکتی، بدیعه پردازی و بارش مغزی، بر تربیت هنری دانش آموزان پسر پایه ی هشتم شهرستان رامسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
32 مقایسه ی شایستگی های عاطفی یادگیری دانش آموزان دختردوره ی راهنمایی تحصیلی مدارس عادی با هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
33 نقش اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش و تاثیر آن در تربیت نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی