منوچهر منطقی

 منوچهر منطقی

منوچهر منطقی

Manochehre Manteghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوهای موفق جهت تحقیقات و همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 33
2 الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 46
3 الگوی ساخت و انباشت قابلیت های فناورانه تولید محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای درحال توسعه:مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
4 الگوی شکل گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
5 بررسی چند شاخصه کلیدی توسعه تکنولوژی پیشرفته در سطح بنگاه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 2، شماره: 5
6 تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
7 تبیین عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژه های طراحی و تجاری سازی محصول جدید در صنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
8 تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
9 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مؤلفه های مؤثر بر آنمطالعه موردی: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
10 تحلیلی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت های زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 26
11 توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی- اسلامی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
12 توسعه فناوری در عصر مفهومی: تعاریف، مفاهیم و الزامات (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 23
13 طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 38
14 گزینش فناوری های پیشرفته و چگونگی توسعه آن نقش دولت دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 31
15 محصولات مدولار؛ راهبردی آینده نگر برای طراحی فضاهای آینده (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
16 مدل های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
17 نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
18 نگاه تکنولوژی محور به سازمان:ارتقای رویکرد منبع محور در عصر دانش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 32
19 نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
20 نوع شناسی پلتفرم های فناورانه: بررسی پویایی های پلتفرمی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 16، شماره: 34
21 واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
22 همکاری در تحقیق و توسعه: چرا و چگونه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 24
23 همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی مناسب جهت ارائه پیشبینی در حوزه تکنولوژیهای نرم، با مورد-پژوهی شرکت ایرانخودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
2 ارائه مدل مفهومی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه توسعه فناوری م وتورهای توربینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 ارائه ی یک چارچوب برای مدیریت پروژه های انتقال تکنولوژی در شرکت ایران خودرو مورد کاوی انتقال تکنولوژی اکسل پژو 206 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
4 ارائه یک نظام مقدماتی برای مدیریت دانش در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
5 ارایه الگوی مفهومی به منظور تحلیل سیاست های حوزه منابع انسانی مورد مطالعه:یک شرکت هلدینگ دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
6 ارایه چارچوبی جهت شناسایی ابعاد ریسک فرآیند توسعه محصول جدید (مورد مطالعه: هواپیمای IR-140) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
7 ارتقای کارکردهای سیستم های نوآوری با اتخاذ رویکرد نوآوری باز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
8 ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
9 اکوسیستم فضایی و تحلیل کسب و کار فضایی هند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
10 بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری محصول : بررسی اثرات تعدیل کننده آشفتگی های محیطی و میانجی جهت گیری فناورانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
11 بررسی تاثیر التزام شغلی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
12 بررسی تاثیر توانمندسازی برروی عادات خلاقیت فردی کارکنان درسازمان صنایع هوایی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
13 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی شرکت نفت استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
14 بررسی توانمندی های تکنولوژیک شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
15 بررسی جایگاه تحلیل بازیگر در مطالعات آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 بررسی سیستم مدیریت سبد پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 بررسی عوامل موفقیت بنگاه های واسطه ای نوآوری باز مطالعه موردی استقرار نوآوری باز درمدل کسب و کارشبکه شرکت های نانو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
18 بررسی وضعیت برند کارفرما در یک شرکت فناوری محور با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
19 بروز رفتار شهروندی از طریق تقویت برند داخلی و تناسب شغل با شاغل در حوزه سخت مورد کاوی: یک شرکت صنعتی با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
20 پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
21 تأثیر مدیریت استعداد بر سرمایه فکری سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران_ پنها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
22 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
23 تبیین نقش انعطاف پذیری استراتژیک بر ارزش آفرینی سازمان های حاکمیتی با توجه به نقش میانجی برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 تحلیل تاثیر سیاست های پارک علم و فناوری یزد برتوسعه فناوری موسسات مستقر درآن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
25 تحلیل سود آوری خطوط هوایی ایران با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
26 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
27 تغییرات ساختار سازمانی مورد نیاز جهت اجرای نوآوری باز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
28 توسعه ابزارهای یکپارچه سازی با هدف مدیریت شبکه های نوآوری در سیستم های تولیدی پیچیده: درس آموخته هایی از فاز طراحی هواپیمای ir-150 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
29 چگونه رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار بر پنجره های فرصت یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده تاثیر می گذارند (صنعت توربین های گازی در ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
30 حقوق مالیکیت معنوی در مهندسی معکوس؛ شناسایی موارد مجاز و غیرمجاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
31 شناسایی تاثیر پارک های علم و فناوری در انتقال فناوری به بخش کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
32 شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در همکاری های تحقیقاتی میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
33 طراحی و سنجش مدل مفهومی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق در صنایع با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
34 عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین خودرو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
35 فرهنگ دوسوتوانی در سازمان مدیریت صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
36 قواعد آمره در حقوق بین الملل فضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
37 گذار به صنعت خودروسازی دانش بنیان (چالشها، روندها، راهبردهای کلان و راهکارها) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
38 مدیریت استراتژیک پورتفولیوی فناوری در شرکتهای دانش محور: یک رویکرد فرایند گرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 مدیریت استراتژیک فناوری در شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شرکت بهره برداری کرخه و شاوور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
40 مروری بر رهیافت های توسعه پلتفرم های فناورانه: با تمرکز بر پلتفرم محصول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
41 مروری تحلیلی بر وضعیت کنونی مفهوم سناریو و نوع شناسی های منتخب آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
42 نحوه حفظ مالکیت معنوی درپروژه ای انتقال تکنولوژی به روش همکاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
43 نظام های هوشمندی فناوری در شرتک های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های رولز رویس و شل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
44 نقش مالکیت فکری در توسعه فناوری و تحلیل آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
45 نوآوری، توانمندسازی و قابلیت های فناوری اطلاعات در راستای بهبود عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت OTC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
46 هوشمندی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
47 یکپارچه سازی سیستم ها؛ یک توانمندی کلیدی در حوزه سیستم ها و محصولات پیچیده (CoPS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری