منصور سلیمانی

 منصور سلیمانی مسئول کارگروه فنی و مهندسی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

منصور سلیمانی

Mansour Soleimani

مسئول کارگروه فنی و مهندسی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جایگاه مدیریت یکپارچه شهری دردستیابی کلانشهر تهران به عنوان نماد شهر اسلامی (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 3، شماره: 12
2 سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بر گردشگری خرید (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
3 سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 20
4 نقش سرمایه های اجتماعی در مدیریت ومشارکت محله ای (مورد مطالعه: محله های سلیمانی(تیموری)وهاشمی منطقه ده شهرتهران ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در مناطق بیابانی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسفراین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
2 The feasibility of using new energies in desert areas (Case study: Esfarayne County Villages) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 جایگاه گردشگری در تحکیم همبستگی ملی ، مورد : گردشگری نواحی مرزی غرب کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
4 نقش سرمایه های اجتماعی درمدیریت نوین محله ای مورد مطالعه محله هفت چنارمنطقه 10شهرتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 نقش مشارکت شهروندان درافزایش امنیت شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری