دکتر مهدی تقوی

دکتر مهدی تقوی Professor, Allameh Tabatabaiee Univesity

دکتر مهدی تقوی

Dr. Mehdi Taghavi

Professor, Allameh Tabatabaiee Univesity

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر زایموزان استخراج شده از ساکارومایسس سرویسیه بر رشد تومور و القاء آپوپتوز در سلول های توموری ملانوما (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 2
2 بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
3 بررسی و تحلیل مدل هکشر اهلین وانک HOV در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی وضعیت فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
6 رابطه غیر خطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا MENA با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 64
7 عوامل موثر بر سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثیر آنها در اقتصاد ایران با به کارگیری مدل های تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
8 مدل سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
9 مقایسه ضرایب تخلیه سرریزهای جانبی و نرمال با بار معلق جریان (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A survey on the effects of components of cash and earning persistence on the stock return in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 اجرای جزئیات استانداردهای بین المللی ساختمان های بتن مسلح در پروژه نخجوان پالاس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
3 الگوی علمی توسعه بهینه میادین نفتی مطالعه موردی میدان نفتی آزادگان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
4 بررسی الگوریتم ها و گام های زمان بندی گرید و مشکلات پیش روی آن ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
5 بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی تجربی تاثیر تنوع فعالیتهای ارزی و بینالمللی بر عملکرد بانکها در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
7 بررسی چالشهای تحول در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
8 بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی بر ارتباط بین فساد مالی و ریسک پذیری بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
9 بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان مهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
10 بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکهای خارجی با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
11 تاثیر برخی ترکیبات پلیمری کادمیوم بر برخی ویژگی های بیولوژیک خاک در کشت سورگوم با حضور قارچ مایکوریز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 تاثیر برخی ترکیبات پلیمری کادمیوم بر برخی ویژگی های بیولوژیک خاک در کشت سورگوم با حضور قارچ مایکوریز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 تاثیر و ماندگاری هشت هفته تمرین منتخب پلایومتریک و قدرتی بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی نوجوانان دختر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
14 تاثیرگذاری بانک بر ارتباط بین فساد مالی و ریسک بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
15 تأثیر 12 جلسه تمرین پیلاتس بر پوکی استخوان زنان (50 تا 60 سال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
16 تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
17 تأثیر فناوری اطلاعات بر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی کارایی بیوچار ذرت در حذف نیترات از محلول آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی همدمای جذب آمونیوم از محلول آبی با استفاده از بیوچار نی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران