دکتر سیدحسین مهاجری

دکتر سیدحسین مهاجری استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدحسین مهاجری

Dr. Seyed Hossein Mohajeri

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر استغراق نسبی در ساختار گردابه های بزرگ مقیاس آشفتگی در یک کانال مستطیلی با بستر زبر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 4
2 On the fine sediment deposition patterns in a gravel bed open-channel flow (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت سنجی تصویری ذرات (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 37، شماره: 2
4 بررسی تاثیر دبی ورودی بر رسوبات معلق در دریاچه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 3
5 بررسی عددی اثر استغراق نسبی بر پارامترهای معادله لگاریتمی سرعت در یک کانال مستقیم با بستر شنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
6 بررسی عددی اثر حضور توربین انرژی جنبشی آب بر میدان جریان یک کانال روباز با مقطع مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 7، شماره: 26
7 بررسی عددی اثر میزان پله شدگی و انحراف هندسی خطای نصب سگمنت قطعات پیش ساخته بتنی پوشش تونل های انتقال آب بر میزان افت انرژی جریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 2
8 بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعه موردی: بستر رودخانه کردان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
9 حساسیت سنجی مدل نرم افزاری HEC-HMSنسبت به مدل رقومی ارتفاع در روندیابی ماسکینگام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 1
10 کاربرد روش ساختار ناشی از حرکت (SFM) برای تعیین اندازه ذرات سطحی بستر در آبراهه های شنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
11 مطالعه آزمایشگاهی آستانه حرکت سنگدانه ها و نواحی مستعد خرابی آبشکن توده سنگی دافع در شرایط مستغرق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
12 مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 4
13 مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
14 مطالعه ای بر روش های تعیین زبری یک بستر شنی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 4
15 مطالعه ای بر روش های شناسایی ساختارهای منسجم در جریان کانال روباز با بستر غیر صاف (نقدی بر آنالیز کوآدرانت) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 4
16 مطالعه عددی بازدهی رسوب شویی در استخراج رسوب ته نشین شده در مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 6
17 معرفی و بررسی کارایی الگوریتم های مختلف پردازش تصویر در تعیین زبری هیدرولیکی به کمک منحنی دانه بندی در رودخانه های بستر شنی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
18 مقایسه ترکیبات باندی بهینه به منظور برآورد پارامتر کدورت آب در دریاچه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-۲ و لندست-۸ (مطالعه موردی: مخازن چاه نیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین حضور فلزات سنگین و ترکیبات آلی آب در رسوبات ساحلی نواحی نیم حاره ای مطالعه موردی :رسوبات ساحلی پارک ملی خلیج نایبند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 ارزیابی دستگاه های آبگیری از لجن با هدف استفاده از لجن در کشاورزی با محوریت فیلترپرس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
3 ارزیابی شرایط مرزی مختلف سطح آزاد بر پروفیل سرعت جریان در بسترهای صاف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی نتایج روش های مختلف پردازش تصویر برای تهیه منحنی دانه بندی بستر آبراهه های شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 الیاف فولادی ضایعاتی و نقش آن در مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
6 امکان سنجی استفاده از پودر سرباره تولیدی شرکت سیمان کویر کاشان و خاکستر باگاس نیشکر به عنوان جایگزین بخشی از سیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
7 Data filtering methods for collected data by Acoustic Doppler velocimeter (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر شرایط زیست محیطی رودخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 بررسی اثر حضور تک ساقه پوشش گیاهی صلب برمیدان جریان در یک کانال مرکب (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی اثر شیب جانبی ناحیه اندرکنش با حضور پوشش گیاهی بر ساختار جریان در رودخانه ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی اثر مدل های آشفتگی مختلف بر مدل سازی عددی سه بعدی جریان جت دوقلو مستغرق (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
12 بررسی اثر مدیریت فشار بر میزان مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد در یک شبکه آب ایزوله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
13 بررسی اثرات سیلاب و خشک سالی بر تغییرات ریخت شناسی رودخانه سرباز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی اندازه گیری و فیلترینگ اطلاعات برداشت شده با دستگاه ADV (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
15 بررسی اهمیت خطر شکست سد امیرکبیر و مخاطرات ناشی از آن در استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
16 بررسی پروفیل متوسط سرعت جریان در کانال روباز با بستر بسیار زبر با روش متوسط گیری مکانی-زمانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 بررسی دقت و اثر تداخلی سرعت سنج صوتی در اندازه گیری جریان های ثانویه و آشفتگی در کانال های باز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت ،گاز و نیرو
19 بررسی زبری بستر شنی رودخانه کردان استان البرز به روش فوتوگرامتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
20 بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت انداره گیری میدان سرعت به روش سرعت سنجی تصویری ذرات(PIV) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
21 بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت اندارهگیری میدان سرعت به روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
22 بررسی کارایی روش های برآورد بلند مدت رسوب معلق در رودخانه سیستان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی و تعیین حد بستر رودخانه ها در مناطق کم شیب دشتها (مطالعه موردی رودخانه قر هسو گرگان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 تاثیر پوشش گیاهی برسرعت جریان در کانال اصلی یک کانال مرکب با استفاده از مدل Flow-3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
25 تحلیل حساسیت مدل رقومی ارتفاع در روندیابی ماسکینگام مدل نرم افزاری HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبریز سد دز) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 شرح و توصیفی بر بحران خشکسالی و بیابانزایی در منطقه سیستان و ارائه تجربیات بین المللی در مهارکانون های ریزگرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
27 کاربرد دستگاه کینکت در ایجاد مدل رقومی بستر رودخانه های شنی در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 مروری برروشهای حفاظت ازمحیط زیست درپروژه های سدسازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
29 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته در کانال مستقیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای مختلف بر آستانه حرکت آبشکن توده سنگی دافع در شرایط مستغرق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 مطالعه ای برقابلیت و دقت دستگاه سرعت سنج صوتی در اندازه گیری های جریان رودخانه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 مطالعه ای برمشخصات کیفی کلاسترهای شنی تشکیل شده دریک رودخانه دائمی مطالعه موردی: رودخانه شلمان رود گیلان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
33 مطالعه عددی اثر شیب تاج بر جریان عبوری از یک سرریز مستطیلی متخلخل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 مطالعه عددی اثر موقعیت عرضی بر توان یک توربین انرژی جنبشی آب در یک کانال با مقطع ذوزنقه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 معرفی و بررسی سیستم های تبدیل انرژی جنبشی آب و افقهای پیشروی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
36 نقش و آثار زیست محیطی احداث سد و آب بند (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست