سید عبدالوهاب سماوی

 سید عبدالوهاب سماوی دانشیار دانشگاه هرمزگان

سید عبدالوهاب سماوی

Seyed Abdolvahab Samavi

دانشیار دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بردلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
3 رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر تماس با طبیعت بر عواطف مثبت و منفی و بهزیستی در شهروندان شهر بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
2 بررسی میزان مشارکت زیست محیطی دانش آموزان شهر بندرعباس در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 رابطه درگیری شناختی (راهبردهای یادگیری)، انگیزش درونی، خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی