دکتر امید دژدار

دکتر امید دژدار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر امید دژدار

Dr. Omid Dezhdar

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Design Knowledge from Perspective of Constructivism: A Framework for Design Studio Teaching (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 4، شماره: 2
2 ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانه سازه های نوین (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 15
3 The effect of teaching model of procedural knowledge (based on Oser and Baeriswyl criteria) on improving the design ability of architectural freshman students (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 2
4 Training in Basic Design Studio: Analysis of Tutor & Novice Students Interactions, Using Linkography Method (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 2
5 بازشناسی مفهوم قرارگاه های رفتاری مروری بر تعاریف و ویژگی های قرارگاه رفتاری با تاکید بر مرور تحلیلی متن شوگن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تاثیر عوامل کالبدی و فعالیتی در ایجاد کیفیات حسی در پیاده راه های شهری(مطالعه موردی: پیاده راه طاق بستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
7 بررسی شاخصه های موثر بر هویت مکان در مسکن اجتماعی نمونه موردی: (مسکن مهر گلها، همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 26
8 بررسی نقش نشانه های شیعی در مراتب حس مکانی اماکن مقدس دوران صفویان نمونه موردی مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
9 تبیین ارزش‌های خبرگان جامعۀ طراحی معماری ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 93
10 تبیین قابلیت های بهینه محیط در راستای اجتماع پذیری فضاهای آموزشی فرهنگی مخصوص نوجوانان (نمونه مطالعاتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
11 تبیین مولفه های تاثیرگذار برون دانشگاهی آموزش معماری بر معماران معاصر ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 112
12 تبیین نقش عوامل محیطی و غیر محیطی فضاهای آموزشی در بروز خلاقیت کودک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 3، شماره: 12
13 تحلیل رابطه کیفیت محرک بصری و ایده پردازی در افزایش خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 31
14 تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه های ایرانی با بهره گیری از روش نحو فضا (Space Syntax) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
15 تحلیل ویژگی های رفتاری در فضای هنرستان و عواملی در جهت قدرت گرفتن قرارگاه ها (مطالعه موردی هنرستان تهذیب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 19
16 تحلیلی بر نقش مذهب شیعه در شکل گیری نشانه های تزئینی دوره صفوی در اصفهان (مطالعه موردی: مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
17 تحلیلی مقایسه ای بررابطه انسان ومحیط با تکیه برالگوهای نوظهور رفتاری در قرارگاههای رفتاری جمعی جدید و قدیمی(نمونه مطالعاتی: فروشگاه زنجیره ای رفاه و بازار سنندج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
18 تدوین چارچوب مفهومی آموزش دانشجویان مبتدی در کارگاه های مقدمات طراحی معماری: تحلیل محتوا کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 33
19 سبک های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسه بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه های استان همدان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 3
20 کاربست روش لینکوگرافی به منظورتحلیل تعاملات استاد-دانشجوی مبتدی درکارگاه طراحی معماری پایه (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
21 گونه‌شناسی کالبدی– ذهنی مسکن بومی مناطق غرب کردستان بر بنیاد نگره‌ تاریخی-تکاملی (مدرسه‌ موراتوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 165
22 مقایسه اثربخشی طراحی الگوی آموزشی دانش رویه ای مبتنی بر رویکرد سیستمی و سازنده گرا بر ارتقای توانایی طراحی نوآموزان معماری (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 4
23 نقش عوامل محیطی مجموعه های تاریخی باز زنده سازی شده در ارتقاء تعاملات اجتماعی کاربران(مطالعه ی موردی: مجموعه ی تاریخی سعدالسلطنه قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 3
24 نقش مشارکت جمعی دانشجویان در فرآیند کارگاه طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 3، شماره: 15
25 نقش معماری و عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 2، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی آموزش سازه در طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی
2 ارایه مدل مفهومی سرزندگی در فضاهای جمعی دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
3 ارزیابی و طراحی مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری در شهر همدان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 از منطقه گرایی تا زیست منطقه گرایی؛ رویکردها و روش ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
5 بازشناسی اصول معماری بومی مناطق زاگروس با رویکرد منطقه گرایی گامی در طراحی پایدار سکونت گاهای کوهستانی نمونه موردی:اورامانات روستای هجیج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
6 بررسی اثرات بهره گیری فرآیند دیالکتیکی خلوت در راستای ارتقاء تعاملات اجتماعی فضاهای معماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
7 بررسی اثرات بهره گیری فرآیند دیالکتیکی خلوت در راستای ارتقاء تعاملات اجتماعی فضاهای معماری (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
8 بررسی اجزا و عناصر خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار
9 بررسی تاثیر فضاهای اجتماع پذیر بر کیفیت زندگی ساکنین مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 بررسی تحلیلی تاثیر متقابل نور و هندسه در تجلی مفهوم کثرت دروحدت در فضای معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
11 بررسی تطبیقی ساختار اصیل و طرح مرمت کاروانسرای صفویه بیستون در رابطه با طرح کالبدی ، نیازهای عملکردی و مدیریت انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
12 بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی با رویکرد منطقه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 بررسی تعامل میان محیط و آموزش ؛ گامی در جهت ارتقاء کیفیت طراحی هنرستان های فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14 بررسی رابطه باغ ایرانی و مدارس بر اساس مدل مکان کانتر در جهت تبیین الگوی باغ مدارس ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
15 بررسی سیر فکری و طراحی دوره ی قاجار با نگاهی به فضاهای آموزشی در این دوره (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 بررسی شاخصه های موثر بر هویت مکان در مسکن اجتماعی نمونه موردی: (مسکن مهر گلها، همدان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
17 بررسی شاخصه های موثر بر هویت مکان در مسکن اجتماعی نمونه موردی: (مسکن مهر گلها، همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
18 بررسی عوامل تاثیر گذار عناصر محیطی فضاهای آموزشی فنی و حرفه ای در ارتقا سطح کیفیت آموزش و بروز خلاقیت در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
19 بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر ارتقا حس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
20 بررسی گونه شناسی خانه های سنتی شهر تبریز با رویکرد منطقه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
21 بررسی مولفه های حس مکان در خانه های اصفهان نمونه موردی (محله جلفای اصفهان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
22 بررسی مولفه های نو آورانه در خلق آثار معماری دهه 80 تا 90 مطالعه موردی: ( آثار برتر مسابقه جایزه بزرگ معمار در بخش عمومی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
23 بررسی نقش ویژگی های کالبدی بنا در ایجاد حس مکان در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
24 پالیمسست ، از تاریخ و ادیان تا معماری، نمونه موردی : مسجد جامع اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
25 تاثیر نور بر افزایش حس مکان در خانه های سنتی و امروزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
26 تبیین راهبرد های طراحی معماری در روستای ورکانه همدان براساس شناخت مولفه های مفهومی وکارکردی مرتبط با منظر فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
27 تبیین نقش عوامل محیطی موثر در بیمارستان بر بهبود کودکان بیمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
28 تحلیل تاثیر اکوتوریسم روستایی بر طراحی مجموعه های بوم گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
29 تحلیل جایگاه تفکر انتقادی مثبت و منفی دانشجویان در کارگاه های معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
30 تحلیل رابطه بین شاخص های موثر بر حس تعلق مکان به نمونه موردی مجموعه های مسکن اجتماعی همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
31 تحلیلی بر چگونگی ارزیابی طرحهای معماری در نظام آموزشی ایران (نمونه موردی: دانشکده های هنر و معماری دانشگاه بوعلی و آزاد همدان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
32 تعامل ابزارهای بازنمایی سنتی و رایانه ای در فرایند طراحی معماری؛ در قالب ارائه یک مدل طراحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
33 تعامل ابزارهای بازنمایی سنتی و رایانه ای در فرایند طراحی معماری؛ در قالب ارائه یک مدل طراحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
34 خلاقیت و نوآوری در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 دگرگونی میادین نمود دگرگونی جامعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
36 رویکردی تحلیلی بر ساماندهی رود دره های شهری در جهت طراحی مجتمع تفریحی _ توریستی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
37 رویکردی تحلیلی در بازآفرینی فضاهای کالبدی سنتی و مدرن در مدارس ایرانی مدرسه عالی مدیریت، مدرسه سپهسالار تهران، مدرسه ایرانشهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
38 ساختمانهای صفر انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش معماری پایدار
39 طراحی مجتمع توریستی و فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی تاریخی در همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
40 طراحی مجتمع گردشگری فرهنگی با در رویکردزمینه گرایی تاریخی در همدان ارائه راهکارها و مطالعه موردی در همدان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
41 کاربرد الگوهای نوین معماری پایدار در طراحی فضاهای آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب ایران، رشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
42 کاربرد تعاملی رسانه ها در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
43 معنای خانه: بررسی تطبیقی رویکردها و روشها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 مفهوم شناسی عناصر و اصول صورت باغ ایرانی در جهت ارائه طرح باغ مدرسه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
45 منطقه گرایی انتقادی :رویکردی در بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
46 منطقه گرایی جامعه شناسی پسامدرن: راهی در تحلیل مانایی آثار معماری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
47 نقش معماری و عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
48 نگرشی بر نقش معماری در صنعت گردشگری با رویکردی بر ارائه اصول طراحی معماری در راستای گسترش معماری گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری