دکتر غفار تاری

دکتر غفار تاری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

دکتر غفار تاری

Dr. Ghaffar Tari

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.