پروین داداندیش

 پروین داداندیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

پروین داداندیش

Parvin Dadandish

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.