مهدی سهرابی

 مهدی سهرابی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی سهرابی

Mehdi Sohrabi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرینات اداراکی حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 39
2 The Effect of a Selective Exercise Program on Motor Competence and Pulmonary Function of Asthmatic Children: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 7
3 The Effect of Zinc Supplementation on Cognitive Performance in Schoolchildren (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 3، شماره: 6
4 بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 1، شماره: 1
5 تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 5
6 تاثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 35
7 تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 17
8 تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 28
10 تاثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 31
11 تاثیر فعالیت بدنی منظم هوازی بر تغییرات گلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله خون و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
12 تاثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه ریزی و حل مسیله کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
13 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 22
14 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
15 تاثیز پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
16 تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
17 مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 26
18 مقایسه تاثیر تمرین تکلیف مداربا فعالیت های معمول در کلاس تربیت بدنی بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 33
19 مقایسه تاثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 21، شماره: 65
20 مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
21 مقایسه رشد مهارت های حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
22 مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
23 منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
24 نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
25 ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
26 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فضای باز شهری تا رویکردی ویژه بر هویت مطالعه موردی میدان انقلاب شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
2 ارزیابی نقش واثرات شاخصه های مسکن با تاکید ویژه بر مقوله پایداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
3 بررسی آزمایشگاهی بتن حاوی ضایعات کشاورزی (پوست پسته) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 بررسی آزمایشگاهی بتن حاوی ضایعات کشاورزی (پوست گردو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 بررسی بی نظمی در بیلییاردهای کلاسیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران
6 بررسی توزیع زاویه ای یون های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی با آشکارساز ردپای هسته ای پلی کربنات (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
7 بررسی توزیع زاویه ای یون های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی با آشکارساز ردپای هسته ای پلی کربنات (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
8 بررسی رابطه استرس شغلی بر سلامت سازمانی در شعب بانک مسکن شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 بررسی شاخصه ها و عوامل مؤثر بر نیاز مسکن به انرژی تجدید پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
10 بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعات روانسر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
11 بررسی مدیریتهای بحران ساز و مدیریتهای ضدبحران در کتابخانه ها:مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
12 بررسی موردی ضایعات کشاورزی کشور ایران و برخی کشورها در تولید بتن سبز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
13 بهینه سازی کنترل موجودی قطعات یدکی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده ازپیش بینی مصرف به کمک روشهای عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک
14 بیلییاردهای کلاسیکی وکوانتومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران
15 پاسخ مغناطیسی قرص ابررسانای حامل جریان انتقالی به میدان عمودی در مدل Kim (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
16 پیش بینی مصرف سالانه قطعات یدکی پر مصرف در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از سیستم فازی ممدانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران
18 تأثیر تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر در شرایط باز خورد آزمونگر کنترل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 حفظ و نگهداری منابع انسانی با رویکرد راهبردی سلامت سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
20 حل مساله Bin Packing به وسیله DNA Computing در زمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
21 حل مساله Shortest Common Super String به وسیله DNA Computing در زمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
22 حل مساله کوتاهترین مسیر مقید به وسیله DNA Computing در زمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
23 روش جدید در شمارش ردپای یونها در آشکارساز پلی کربنات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 روش های نوین اندازه گیری رادیم و رادن در آب با خورش شیمیایی یا الکتروشیمیایی آشکارسازی های پلیمری حالت جامد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
25 سلامت سازمانی و نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
26 مقایسه تاثیر مدت تصویر سازی ذهنی بر یادداری مهارت سرویس چکشی والیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
27 میسان کارآمدی سیستم عامل های انتقال انرشی خورشیدی در ساختمان با معیار بهینه سازی مصرف سوخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
28 نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز