دکتر سعید گیوه چی

دکتر سعید گیوه چی استادیار، دانشگاه تهران

دکتر سعید گیوه چی

Dr. Saeed Givehchi

استادیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis Concentration Population Pattern for Mitigation Vulnerability of Urban Disasters (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 1، شماره: 3
2 ارائه الگویی جهت ارزیابی آسیب پذیری امنیتی در صنعت نفت مطالعه موردی: تاسیسات نفتی دریایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 1
3 ارائه مدل ارزیابی خطر سیل در استان همدان به منظور رده بندی آسیب پذیری و پیامدهای محتمل در مراکز جمعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 181
4 ارایه مد ل چن دمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط زیست جا ده های آسفالت مطالعه مورد ی: کمربند ی شرقی همد ان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
5 ارایه مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های تکنولوژیک مطالعه موردی : مجتمع گاز پارس جنوبی , عسلویه , استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
6 ارزیابی آسیب پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 1
7 ارزیابی جو ایمنی میان کارکنان شاغل در یک کشتارگاه صنعتی طیور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 4
8 ارزیابی خسارات کشاورزی ناشی از سیلاب با استفاده از مدل سازی HEC-RAS و ARC View (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
9 ارزیابی ریسک حریق در هتل ها و مراکز اقامتی به روش FRAME (مطالعه موردی هتل های چهار ستاره منتخب مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 2
10 ارزیابی ریسک فازی پروژه احداث ایستگاه متروی شهری (مورد مطالعه: ایستگاه D۲ متروی کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
11 ارزیابی گزینه های مختلف سیستم انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: طرح انتقال آب بهشت آباد) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 6، شماره: 1
12 امکان سنجی جذب MTBE از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
13 Providing Business Continuity Plan after Natural Disasters: A Case Study in the Staff Area of Water and Wastewater Company of Tehran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 3، شماره: 1
15 بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه ۵ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
16 بهینه سازی حمل و نقل درون شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
17 تحلیل تاثیر بهره برداری از معادن در حمل و نقل شهری نمونه موردی؛شهر زرند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 27
18 عنوان مقاله کاربرد روش سیستم استنتاج فازی در انتخاب گزینه مناسب سیستم انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی: طرح انتقال آب بهشت آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
19 کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 2
20 مدل سازی آب های زیرزمینی به منظور پیش بینی پراکنش نیترات در آبخوان های بحرانی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (نقش سامانه فرماندهی حادثه ICS در هماهنگی مقابله با سوانح طبیعی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
2 A practical Model for Debris Management after Earthquake in Urban Zones (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
3 Assessment Quality of Rescue and Relief Operation with Step by Step Method (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
4 آثارتخریب تقاطعهای غیرهمسطح در تشدید بحرانهای ناشی از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
5 آسیب شناسی علل وقوع سیل امام زاده داوود علیه السلام و تبیینراهکارهای عملیاتی مواجهه با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
6 آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
7 آنالیز حوادث صنعتی به روش Tripod Beta و SCAT در شرکت مهندسی و صنعتی استیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
8 اثرات زیست محیطی حفرمعادن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل
9 ادغام مفاهیم آینده نگاری و پیش بینی جهت بهبود مدیریت بحران سوانح طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارائه الگوی مهندسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی (مطالعه موردی جاده کمربندی شرقی همدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 ارائه الگویی به منظور مدیریت سانحه و مقابله با بیماری کرونا به روش تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
12 ارائه الگویی جهت مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 ارائه چارچوبی نو به منظور مدیریت ریسک در خطوط لوله های مدفون گاز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات
14 ارائه راهکارها و سناریو لازم جهت مدیریت بحران خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 ارائه طرح آمادگی در مقابل سیلاب مبتنی بر الگوی مراحل پنج گانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
16 ارائه طرح عملیات واکنش اضطراری در سیلاب با استفاده از سیستم های هشدار سیل مطالعه موردی حوضه گلاب دره و دربند (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
17 ارائه مدل چندشاخصه برای ارزیابی ریسک زیست محیطی راه‌آهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 ارائه مولفه های طرح واکنش اضطراری به منظور تخلیه ساختمان های مرتفع در حریق شهری مطالعه موردی شهر بابلسر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
19 ارائه ی مؤلفه های آمادگی در سطوح مختلف هشدار سانحه ی سیل در شهرک ماسوله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
20 ارائه یک الگو به منظور تخلیه جمعیت در حوادث زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 ارائه یک مدل آنالوگ به منظور ارتقا و گسترش فرهنگ ایمنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 ارائه یک مدل آنالوگ به منظور تحلیل حریق ثانویه ناشی از سوانح در بنادر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 ارائه یک مدل آنالوگ به منظور نمایش ترتیب و توالی تخلیه ایمن مناطق شهری در سوانح طبیعی- مطالعه موردی منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 ارایه سناریوهای برنامه پاسخ اضطراری براثر سیلاب در شبکه فاضلاب (مطالعه ی موردی بخشی از شبکه فاضلاب) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
25 ارایه مدل EECبر اساس تئوری جریان مسافران جهت محاسبه ظرفیت تخلیه اضطراری ایستگاه مترو(نمونه موردی ایستگاه منتخب متروی تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
26 ارایه مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های تکنولوژیک مطالعه موردی :مجتمع گاز پارس جنوبی ، عسلویه ، استان بوشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
27 ارایه یک مدل جهت بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین درمرحله مقابله درمدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
28 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی جهت مدیریت بحران ناشی اززلزله مطالعه موردی منطقه 2شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 ارزیابی اثربخشی بازاریابی درجذب گردشگرباتاکید برنقش تبلیغات اینترنتی درایران مطالعه موردی شهرتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 ارزیابی انحراف عملکرد از معیارهای ایمنی با روش SDA (مطالعه موردی: رانندگان جنوب شرق ایران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
31 ارزیابی ایمنی مخازن استوانه ای سقف ثابت با استفاده از روش ممیزی ایمنی و ارایه راهکارهای اصلاحی در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
32 ارزیابی پیامد رهایش مواد در خط لوله خوراک گاز ترش ورودی به پالایشگاه گازی واقع در پارس جنوبی به کمک نرم افزار phast (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
33 ارزیابی پیامد ناشی از رهایش مواد در پالایشگاه پنجم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
34 ارزیابی تاب آوری پل ها مبتنی بر منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
35 ارزیابی تاب آوری سازمانی در برابر سانحه بر مبنای شاخص ظرفیت سازمانی، مطالعه موردی سیلاب خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
36 ارزیابی خدمات اکوسیستمی انرژی باد در مناطق کوهستانی، منطقه مورد مطالعه شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
37 ارزیابی ریسک حریق تعدادی از هتل های 4 ستاره شهر مشهد به روش FRAME (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
38 ارزیابی ریسک لوله های مدفون گاز طبیعی براساس مدل الکتره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
39 ارزیابی طرح واکنش شرایط اضطراری جهت مدیریت بحران در شرکت مس منطقه ای کرمان با استفاده از مولفه های اطلاع رسانی، هشدار و خدمات اضطراری (مطالعه موردی : کارخانه لیچینگ مس سرچشمه) (دریافت مقاله) دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
40 ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل شهری پس از زلزله با استفاده از معیارهای مکان - مبنا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 ارزیابی عنصر پایه برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یک شرکت پتروشیمی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
42 ارزیابی فازی ریسک دارایی های حیاتی درصنایع شیمیایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
43 ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در چهارچوب HSE با استفاده از روش MERMOS (مطالعه موردی: واحد بازیافت زباله کهریزک تهران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
44 ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی واحدهای نگهداری تعمیرات شرکت فولاد هرمزگان – واحد فولادسازی با رویکرد ایمنی و استفاده از تکنیک جمعی تحلیل پوششی داده ها SBM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
45 ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی واحدهای نگهداری تعمیرات شرکت فولاد هرمزگان واحد فولادسازی با رویکرد ایمنی و استفاده از تکنیک جمعی تحلیل پوششی داده ها SBM (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
46 ارزیابی کیفیت آب رودخانه پسیخان براساس شاخص کیفیت آب NSFWQI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 ارزیابی نقاط ضعف و قوت ساختار مدیریت شرایط اضطراری در یک شرکت بهره برداری نفت و گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
48 ارزیابی و شبیه سازی رواناب ناشی از سیلاب شهری بندرعباس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
49 ارزیابی و مدیریت ریسک آتش سوزی پس از زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 ارزیابی و مدیریت ریسک فازی در صنایع فرآیندی- مطالعه موردی: خطوط لوله گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
51 استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP) برای ارزیابی ریسک حریق شهری(مطالعه موردی منطقه یک شهرداری بندرعباس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
52 استفاده از منطق فازی برای ارزیابی ریسک حوادث شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
53 استفاده مجدد از پسابها در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
54 استقرار سیستم نوین مدیریت HSE در صنعت نفت،گاز و پتروشیمیبراساس مدل MAESTRO با رویکرد تحلیلی در کاهش حوادث (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
55 استمرار فعالیت و خدمات شاخصی در سنجش میزان بازگشت پذیری شهری پس ازبحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
56 الگوریتم بررسی کفایت طرحهای مدیریت بحران در شهرها با استفاده از تکنیک ارزیابی گام به گام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
57 اولویت بندی راهکارهای مدیریتی پیشگیرانه درمقابله با زلزله در شریان حیاتی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
58 اولویت‌بندی اقدامات پیشگیرانه بر مبنای شناسایی و اولویت‌بندی علل بروز حریق مطالعه موردی: سالن رنگ شرکت پارس خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
59 اولویت‌بندی کانون‌های خطر آتش سوزی به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه مطالعه موردی: سالن رنگ شرکت پارس خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
60 اهمیت و ضرورت ایجاد برنامه مدیریت بحران (EOP) در موزه ها و مراکزفرهنگی تاریخی طبق مطالعه b-532 FEMA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
61 design a warning system at the preparing phase of the operation in flood instances in Masooleh (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
62 Study for Assessing the Safety Distance of Condensate Export Metering Station According to Consequence Analysis Standard MethodCase Study: South Pars -Bushehr-IRAN (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
63 بازشناسی مفهوم آمادگی در چرخه مدیریت در سوانح (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
64 بافت های فرسوده و تاثیر آن در توسعه ی شهری (مطالعه موردی منطقه 8 شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
65 بررسی آلودگی های محیط زیستی بر اثر ریزگردها در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
66 بررسی آمادگی سخت افزاری مراکز درمانی در سوانح آزاد شدن مواد خطرناک ناشی ازمخاطرات طبیعی در یکی از بیمارستانهای شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
67 بررسی اثرات بعد اجتماعی فرهنگی جهانی شدن بر گسترش میزان گردشگری بین المللی- مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
68 بررسی اثربخشی بازاریابی الکترونیکی با توجه به تاثیرنقش اینترنت وفناوری اطلاعات و ارتباطات درجذب گردشگر مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
69 بررسی اختلاف میانگین سوانح رانندگی درون شهری و برون شهری و فوت شدگان این حوادث بین سالهای 5831 تا 5838با تکیه بر داده های مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
70 بررسی ارزیابی ریسک خطوط انتقال گاز به روش کنت مولبایر در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کارشناسان HSE صنایع نفت،گاز پتروشیمی،فولاد و سیمان و پروژه های عمرانی
71 بررسی استمرار خدمات سازمان های امدادی پس از سوانح طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
72 بررسی اصول مدیریت بحران در سامانه تصفیه فاضلاب با رویکرد استمرار عملکرد پس از سانحه توسط روش تصمیم گیری چند معیاره topsis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
73 بررسی بازده سلول های خورشیدی سیلیکونی با پوششTiO2در دو حالت پلی کریستال و تک کریستال با استفاده از نقاط کوانتومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
74 بررسی تاب آوری شهر (نمونه موردی: شهر دهلی- هند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
75 بررسی تاثیر آسیب پذیری شهر بر طراحی برنامه واکنش اضطراری(EOP) در سانحه حریق در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
76 بررسی تاثیر استقرار سامانه مدیریت HSE در مدیریت مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در محیط های شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
77 بررسی تاثیر روزهای بحرانی بیوریتم رفتاری در وقوع حوادث ناشی از کار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
78 بررسی تاثیر شخصیت ایمنی(فرهنگ و انگیزه ایمنی) بر عملکرد ایمنی کارگاه های ساختمانی(مطالعه موردی: پروژه چندمنظوره اطلس پلازا) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
79 بررسی تاثیروفاداری و رضایت میهمانان خارجی هتل ها دربازدید مجدد ازایران مطالعه موردی هتلهای پنج ستاره تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
80 بررسی تأثیر آموزش های HSE بر مدیریت بحران در صنایع نفت (مطالعه موردی: منطقه عملیاتی بهره برداری نفت چشمه خوش) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
81 بررسی تأثیر پارامترهای فاکتور شخصیت ایمنی (فرهنگ ایمنی و انگیزه ایمنی) بر نحوه رفتار ایمنی پرسنل کارگاه های ساختمانی (مطالعه موردی: پروژه چند منظوره اطلس پلازا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
82 بررسی تطبیقی مدل ها و روش های سنجش و ارزیابی تاب آوری اجتماعی در مواجهه با سوانح (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
83 بررسی خطرات و سهم آلودگی هوای ناشی از زباله سوز جهت سوزاندن پسماندهای مختلف و روشهای کنترل آلودگی ناشی از زباله سوزها (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
84 بررسی رابطه بین جو ایمنی با رفتارهای ضدتولید در شرکت معدنکاری اولنگ (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
85 بررسی رابطه تاب آوری کاربری اراضی شهری در برابر سوانح طبیعی (زلزله)؛ نمونه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
86 بررسی راهکارها و اصول مدیریتی به منظور مهار بحرانهای زیست محیطی ناشی از بلایای طبیعی در مناطق شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
87 بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیر زمینی دشت ایوانکی با استفاده ازمدلسازی GMS(Groundwater Modeling System) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
88 بررسی ساختار برنامه عملیاتی شرایط اضطراری (EOP) در برخی شهرهای آمریکا و اقدامات انجام شده در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
89 بررسی ساختار مدیریت بحران در ایران و برخی کشورها (با رویکرد زلزله) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
90 بررسی ساز و کارهای بنیادیدرشکلگیری حریق پساز زلزله در مناطقشهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
91 بررسی سطوح آسیب پذیری زیست محیطی حاصل از تغییرات الگوی بارش در استان‌های شرقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
92 بررسی سیلاب در جزیره کیش و روش های مدیریتی مقابله با آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
93 بررسی شاخص های تاب آوری در سوانح طبیعی زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
94 بررسی علل انسانی حوادث شغلی به روش مورت MORT در کارخانه سیمان ارومیه از سال 1387 تا 1392 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
95 بررسی علل تنزل عملکرد شبکه حمل و نقل شهری پس از وقوع زلزله و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
96 بررسی علل و انواع خشکسالی در نواحی جنوب شرقی کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی وچهارمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
97 بررسی علل و انواع خشکسالی در نواحی جنوب شرقی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
98 بررسی عوامل موثر بر کاهش حوادث موتوری مطالعه موردی پالایشگاه دوم_مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
99 بررسی غلظت ترکیبات آلی فرار در سالن رنگ و اثرات آن بر سلامت شغلی (مطالعه موردی: شرکت قطعه ساز خودرو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
100 بررسی فاصله مراکز درمانی از گسل های فعال زلزله به وسیله نرم افزار GIS- مطالعه موردی شهر بندر عباس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
101 بررسی مبانی و اصول سامانه مدیریت HSE در طراحی پارک ها و فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
102 بررسی مخاطرات نانشی از ضعف اطلاع رسانی در سوانح (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
103 بررسی مدیریت تغییر سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
104 بررسی منشاء و اثرات پدیده گرد و غبار بر استان های غربی و جنوبی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
105 بررسی منشاء و اثرات پدیده گردوغبار بر استان های غربی وجنوبی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
106 بررسی مولفه های برنامه ریزی عملکرد و پاسخ به سوانح طبیعی در مناطق روستایی (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
107 بررسی نقش آموزشهای ایمنی در کاهش حوادث کاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
108 بررسی نقش ارزیابی ریسک حوادث غیرمترقبه، در مهندسی ارزش طرح های حمل و نقل شهری به منظور ارتقای عملکرد در شرایط اضطرار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
109 بررسی نقش برنامه واکنش اضطراری درمرحله مقابله مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
110 بررسی نقش مشارکت مردمی در مدیریت بحران ناشی از سوانح طبیعی (مطالعه موردی : زلزله سال ۲۰۱۰ هائیتی ) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
111 بررسی نقش و نحوه اعمال مدیریت ریسک در فاز بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
112 بررسی نقش و نحوه اعمال مدیریت ریسک در فاز بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
113 بررسی و آنالیز تاثیر فاکتور تعهد ایمنی مدیریت بر چگونگی عملکرد ایمنی پرسنل کارگاه های ساختمانی (مطالعه موردی: کارگاه چند منظوره اطلس پلازا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
114 بررسی و اولویت بندی معیارهای آسیب پذیری اقشار ویژه جمعیتی (زنان) در سوانح طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
115 بررسی و تحلیل قابلیتهای شهر یزد به لحاظ توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
116 بررسی وضعیت سیلاب در شهر قشم و روشهای مدیریتی مقابله با سیلاب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
117 بررسی همخوانی مفاهیم پایایی و پویایی در طرحهای مدیریت بحرانهای شهری پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
118 برنامه ریزی ارتقاءاکوتوریسم پایدارشهری نمونه موردمطالعه اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
119 برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با تاکید بر توانهای محیطی( نمونه موردی : شهر آبسرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
120 برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری یزد با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
121 برنامه عملیاتی اضطراری کلیدی در برنامه ریزی اضطراری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
122 بهبود شرایط محیطی شهر با تاکید بر آلودگی هوا، مطالعه موردی کاهش فلزات سنگین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
123 بهسازی کیفی تاسیسات و تجهیزات شهری در برابر سوانح طبیعی به منظور ارتقا کارایی در شرایط اضطرار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
124 پیشگیری از بحران با استفاده از سیستم های هوشمند ایمنی (SIS) در یک واحد بسته بندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
125 تاثیر اجرای برنامه های مدیریت بحران بر میزان حوادث شهری در شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
126 تاثیر پیشگیری از بحران با استفاده از استاندارد های IEC 61508 و IEC 61511 دریک واحد بسته بندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
127 تاثیر سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت بزرگراه ها ازمنظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
128 تبیین مولفه های گذار از شرایط اضطراری به شرایط پیچیده اضطراری پس از وقوع زمین لرزه در مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
129 تبیین عوامل و مولفههای موثر در آتش سوزی مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
130 تحلیل استقرار سیستم ایمنی رفتاری بر روی کاهش حوادث در شرکت نفت ستاره خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
131 تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر اهواز با استفاده از مدل آنتروپی شانون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
132 تحلیل ایمنی بیمارستانی در پاسخ به سوانح (مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) HSI2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
133 تحلیل تعادل بین جمعیت و مساحت در شهر اهواز با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
134 تحلیل جو ایمنی و رفتارهای پرسنل پروژه های ساختمانی با تأکید بر قدرت ایمنی مدیریت (مطالعه موردی: پروژه چند منظوره اطلس پلازا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
135 تحلیل حوادث ناشی از کار به روش E&CFA مطالعه موردی: حوادث ناشی از کار ارجاعی به اداره کار چابهار در بازه زمانی 1394-1385 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
136 تحلیل رابطه فرهنگ و HSE در صنایع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
137 تحلیل ریسک تاسیسات تولید نفت با استفاده از نرم افزار PHAST به منظور تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
138 تحلیل ریسک شرایط غیر مترقبه به روشFEMA-235B مطالعه ی موردی شرکت شیر پگاه خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
139 تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهر نی ریز با استفاده از GIS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
140 تحلیل سازوکارهای تاثیر شرایط غیر مترقبه ناشی از سوانح طبیعی برسیستمهای تامین منابع انرژی (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
141 تحلیل شناسه های آسیب پذیری و خطر به منظور تخلیه ساختمان های مرتفع شهری در حریق ( مطالعه موردی شهر بابلسر) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
142 تحلیل کمی و مکانی مخاطرات ناشی از ریسک خستگی در محیط کار(کارکنان شرکت آب و فاضلاب خوزستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
143 تخمین خسارت و آنالیز جریان درشریانهای ترافیکی پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
144 تدوین برنامه پیشگیری و آمادگی در برابر شرایط مترقبه (اضطرار) به منظور مدیریتبحران در فاز 91 پارس جنوبی سکوی حفاری سحر 2 (مطالعه موردی نشت گاز سولفید هیدروژن) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
145 تدوین سناریو و اجرای مانور در راستای تحقق اصول مدیریت بحران در پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
146 توسعه پایدار روستایی با تاکید بر آب مطالعه موردی:شهرستان بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
147 توسعه پایدار شهری با تاکید بر توان های نمونه موردی شهر آبسرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
148 توسعه پایدار کشاورزی(زراعت و باغداری) با تاکید بر پایداری منابع آب مطالعه موردی: دهستان کوهین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
149 توسعه منطقهای با تأکید بر نقش شهرهای میانی نمونه موردی شهر خورموج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
150 چالش های مدیریت بحران در کشور های در حال توسعه و بیان کاستی های آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
151 چالشهای آب و هوایی شهرها و تغییرات اقلیمی و راهکارهای کنترل آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
152 چگونگی انتخاب و کاربرد مدلهای سیستمی شناسایی خطردرصنایع نفت گازوپتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
153 چگونگی کاربرد مدلهای سیستمی شناسایی خطر درصنایع نفت گازوپتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
154 دلفی؛ ابزار آینده پژوهی در مدیریت سوانح ناشی از مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
155 راهبردهای بنیادی به منظور شناسایی و تحلیل ریسکهای بالقوه ناشی از سوانح طبیعی در مناطق شهری با بافت فرسوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
156 راهکارهای آموزشی موثر در کاهش حوادث انسانی مطالعه موردی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
157 راهکارهای بهینه تصفیه آب تولیدی در فعالیت سکوهای نفتی فراساحلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
158 راهکارهای سیلاب شهری و روش های پیشگیری با تاکید بر درس آموزه های سیلاب شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
159 رتبه بندی شاخص های عملکرد ایستگاه های آتش نشانی به منظور ارتقاء فعالیت در سوانح، مطالعه موردی ایستگاه های منتخب آتش نشانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
160 رویکرد آینده پژوهانه در برنامه ریزی های پاسخ به زلزله در نواحی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
161 رویکرد انتخاب دستگاه مختصات در ارزیابی عملکرد تاسیسات و تجهیزات شهری پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
162 زباله های هسته ای و تاثیرات آن بر آب های زیرزمینی و سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
163 سامانه فرماندهی حادثه (ICS)، چارچوب های نظری و تحلیل فاکتورهای موثر در استفاده از سامانه (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
164 سناریونگاری رویکردآینده پژوهانه درمدیریت بحران و برنامه ریزی پاسخ به سانحه زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
165 شناخت ماهیت پروژه‌های راه‌آهن و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی ازآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
166 شناخت مولفه های برنامه واکنش اضطراری به منظور تخلیه ساختمان های مرتفع در حریق شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
167 شناخت و ارزیابی شرایط اضطراری در کارخانه لیچینگ مس سرچشمه (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
168 شناسایی جایگاه بهینه مدیریت ریسک در چرخه مدیریت سوانح (DMC) با تاکید بر آسیب شناسی فیزیکی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
169 شناسایی علل پنهان حادثه نشت گاز در کمپ مسکونی یک شرکت استخراج و فرآورش نفت با استفاده از روش Tripod Beta (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
170 شناسایی موانع در مسیر تخلیه اضطراری و ارزیابی و ضعیت تاثیر این گلوگاهها در مسیر خروج (نمونه موردی ایستگاه امام خمینی در خط 2 مترو تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
171 شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر تدوین سناریوی بحران حریق چاه های گازی میدان وراوی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
172 شهرپایدار و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
173 ضرورت بررسی وضعیت سیستم ایمنی حمل و نقل جاده ای کشور و ارائه راهکارهای مؤثر در به کارگیری آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
174 ضرورت توجه به سیستم ایمنی در ساخت وساز کشور و ارائه راهکارهای مؤثر در به کارگیری آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
175 ضرورت و اهمیت بکارگیری روش های آنالیز ریسک چند سطحی یا ترکیبی جهت تعیین میزان یکپارچگی ایمنیSIL در صنایع فرایندی- صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
176 طبقه بندی مناطق خطرناک با رویکرد بر مبنای ریسک مطالعه موردی بر روی واحد -متراکم سازی گاز صادراتی پالایشگاه گازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
177 طبیعی ادغام مفاهیم آینده نگاری و پیش بینی جهت بهبود مدیریت سوانح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
178 طراحی برنامه مدیریت بحران های طبیعیEAP در مراکز بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
179 طراحی برنامه واکنش اضطراری (EOP) در جمعیت هلال احمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
180 طراحی ساختار مدیریت بحران شهرهای کوچک و متوسط مبتنی بر ICSمطالعه موردی : شهر باغستان شهریار (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
181 کاربرد ارزیابی ریسک امنیتی در سامانه حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
182 کاربرد فن آوری های نوین در مدیریت بحران و HSE مطالعه موردی، انبار مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
183 کاهش بار ورودی مجتمع پردازش و دفع آرادکوه با بهره گیری از رویکردهای نوین و مدیریت یکپارچه پسماند شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
184 گزینش و قطعی سازی مقادیر معیارهای اساسی برنامه ریزی بازیابی شریان های جادهای درون شهری پس از زلزله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
185 گوگرد زدایی عمیق ازبنزین و سوخت دیزل، روشی مؤثر در کنترل آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
186 لزوم تهیه برنامه تخلیه ایمن محل های به منظور کاهش اثرپذیری ازسانحه برای محله پارک لاله تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
187 مدل آنالیز شرایط اضطراری پیچیده پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
188 مدل سازی پیامد مواد خطرناک با نر مافزارALOHA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
189 مدلسازی پیامد انفجار مخزن اتیلن با نرم افزارPHASTدر یک صنعت پتروشیمی و ارائه طرح واکنش اضطراری (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
190 مدیریت احتمال خطر در محیط های شهری با تاکید بر اثر صاعقه (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
191 مدیریت بحران ( ارزیابی شرایط در زمان اضطرار) در معدن مس منطقه ای کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
192 مدیریت بحران زیست محور،رویکردی نوین در جهت کاهش آلودگی هوا درکلانشهرتهران مطالعه موردی منطقه19 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
193 مدیریت بحران و الزامات آن در خطوط لوله نفتی زیردریا مطالعه موردی خطوط لوله زیردریایی خارگ گناوه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات
194 مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری محیط زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
195 مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز بهره برداری سکوهای نفتی و ارایه راهکارهای مدیریتی بهبود(مطالعه موردی سکوی AB مجتمع نفتی ابوذر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
196 مدیریت ریسک محیط زیست عملیات تولید سکوهای نفتی (مطالعه موردی سکوی بهره برداری ابوذر AB مجتمع دریایی ابوذر ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
197 مدیریت زوائد و مصالح ساختمانی حاصل از تخریب ابنیه ناشی از زلزله در مناطق شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
198 مدیریت زیست محیطی خلیج فارس به عنوان یک منطقه ویژه دریایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
199 مدیریت منابع (RM) در سوانح طبیعی از طریق کاربرد سامانه مدیریت سانحه (NIMS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
200 مدیریت منابع آبهای زیرزمینی بمنظور جلوگیری از آلودگی آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
201 مدیریت و ارزیابی ریسک آلاینده های محیط زیست در صنعت نساجی: با رویکرد پیشگیرانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
202 مروری بر الگوهای جهانی مدیریت بحران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
203 مشارکت مردمی در توانمندسازی منابع انسانی خدمات شهری سکونتگاه های غیر رسمی در زلزله _ مطالعه موردی فرون آباد پاکدشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
204 مطالعه ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی پروژه در حال احداث کارخانه نمک زدایی گچساران 3 با استفاده از تکنیک PHA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
205 مطالعه ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی پروژه در حال احداث کارخانه نمک زدایی گچساران به روش LOPA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
206 مطالعه جو ایمنی در واحد امداد و بهره برداری مناطق گازرسانی شرکت گاز استان تهران با استفاده از مدل نوردیک۵۰- NOSACQ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت
207 مقایسه سامانه های انتزاعی و سامانه های چرخشی ثبات گرا مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
208 مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی با تلفیق تکنیک های TOPSIS و GIS (نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
209 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی منطقه یک شهر یزد با استفاده از رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
210 مکان یابی پارک های درون شهری با استفاده از فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر جهرم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
211 مکانیابی کارخانه آسفالت برای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی کنارگذر همدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
212 منشا یابی حریق ناشی از زلزله در بنادر و ارائه مدل قیاسی به منظور تحلیل آن (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
213 مولفه های سنجش طول دوره بازسازی پس از زلزله در مناطق شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
214 نقش برنامه ریزی استمرار فعالیت و خدمات (BCP) مخاطرات محیطی در بازگشت پذیری یک سازمان شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
215 نقش برنامه مدیریت مانور و ارزیابی آن در افزایش آمادگی و تاب آوری شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
216 نقش برنامه‌ریزی محله‌ای در آمادگی کلانشهرها در برابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
217 نقش تاب آوری در ایجاد توسعه پایدار در جوامع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
218 نقش توانهای اکولوژیکی درتوسعه شهری نمونه موردی : شهرآبسرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
219 نقش توانهای محیطی درتوسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهرآبسرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
220 واکاوی تاب آوری شریان های حیاطی شهری در برابر سوانح طبیعی (زلزله)، نمونه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
221 وضعیت گردشگری روستایی ونقش آن در رونق صنایع دستی شهرستان فارسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری