امیر قپانچی

 امیر قپانچی دانشگاه گریفیث، استرالیا

امیر قپانچی

Amir Ghopanchi

دانشگاه گریفیث، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.