دکتر گودرز احمدی

دکتر گودرز احمدی دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک

دکتر گودرز احمدی

Dr. Godarz Ahmadi

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 4
2 انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش دوم: تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 4
3 تحلیل عددی ته نشینی ذرات داخل اتاق بااستفاده از مدل ادی های بزرگ بر پایه روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکانسجی استفاده از گاز احتراق به جای گاز طبیعی در فرایند فرازآوری با گاز در جهت کاهش گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
2 بررسی اثر حرکت ذرات اسپری مایع بر جریان سیال با استفاده از نگرش اویلری- لاگرانژی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 بررسی اثر مدل های مختلف توربولانس بر سیستم های دو فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 بررسی انتقال حرارت در میکروکانال و پخش نانو ذرات در جریان لغزشی با شارحرارتی ثابت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 بررسی تأثیر متغیرهای طراحی بر توزیع جریان در فضاهای داخلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 بررسی جذب گذرای دارو در دیواره مجرای تنفسی با مدل چند لایه ای (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 بررسی جریان مغشوش وحرکت ذرات داخل اتاق باروش شبکه بولتر من بر پایه مدل ادی های بزرگ و زمان آرامش چندگانه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 بررسی جریان هوای ناپایا در یک بیمار دارای تنگی مجرای بینی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 بررسی دوفازی پخش میکرو قطرات در کانال همراه با انتقال حرارت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی رفتار جریان آشفته درون کانال صاف و مواج به کمک مدل آشفتگی ́v 2 f (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
11 بررسی عددی اثر پارامترهای مختلف بر روی جریان سیال دو مولفه ای در روی پله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی عددی تاثیر جریان نوسانی بر رفتار ذرات در بستر سیال گاز-ذره (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی نقش متغیرهای هندسی در توزیع جریان و غلظت در اتاق های تمیز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
14 تحلیل اویلری – لاگرانژی حرکت حباب درون شیار دریچه مجاری تحتانی سدها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 تحلیل عددی جریان سیال دو مولفه در روی پله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 تحلیل عددی جریان مغشوش با استفاده از مدل هیبریدیLES/RANS برپایه روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
17 تحلیل عددی جریان مغشوش و ته نشینی ذرات با روش شبکه بولتزمن و مدل معادلات متوسط گیری شده ناویر استوکس(RANS) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 رسوب ذرات آلودگی در جریان آشفته ی درون کانال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
19 شبیه سازی عددی برخورد حباب ها در جریان آشفته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 شبیه سازی عددی پخش و ته نشینی ذرات بیضوی در جریان های رقیق دو فاز گاز - جامد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
21 عملکرد پی های مقعر لغزشی در کنترل ارتعاشات حاصل از زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 مطالعه اثر اتصالات لوله حفاری بر روی رفتار گل حفاری هرشل- بالکلی در حفاری چاه های نفتی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران