جلال حجازی

 جلال حجازی رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران

جلال حجازی

Jalal Hejazi

رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهندسی متالوژی و مواد در اروپا مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
2 آموزش مهندسی مواد و متالوژی در ایران مقدمه ای بر روند تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
3 اخلاق و آیین مهندسی جهان پایی است (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 46
4 ارتباط بین کرنش دوقلویی و پدیده ی چروکیدگی سطحی در تغییر شکل موم سان فولاد آستنیتی منگنزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 2
5 ارکان نظام آموزشی مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 28
6 استفاده از سنگ ساینده جهت ارزیابی رفتار سایشی فولادها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 21، شماره: 2
7 الگویی برای نظام آموزش مهندسی مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 71
8 بررسی الگوهای آموزش دوره دکترای مهندسی و پیشنهاد بهبود شیوه موجود در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
9 بررسی و بازنگری دوره های دکترای مهندسی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
10 پروژه های دکترای مهندسی و رابطه صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
11 تحلیلی بر آزمون جامع دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
12 زمان بندی دوره تحصیلی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
13 ضرورت ارزیابی دوره های دکترای مهندسی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
14 ضرورت انتشار مقاله علمی از پایان نامه برای فارغ التحصیلی دانشجوی دکترا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
15 ضرورت تمام وقت بودن دانشجوی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
16 عناصر نظام آموزش استاد_شاگردی مدلی برای بهسازی نظام آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
17 فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
18 فناوری و دانش فنی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
19 کیفیت تدریس و انتخاب دروس در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
20 گرایش ها و مراکز آموزشی رشته مهندسی مواد و متالوزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
21 گزینش دانشجو در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
22 مدلی برای بهینه سازی نسبت دانشجو به استاد در آموزش مهندسی و علم مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
23 مواد یا مواد مهندسی مقدمه ای بر طبقه بندی آموزش مواد مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 19
24 نگرشی بر مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره های دکترای مهندسی در دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
25 ویژگی های استاد راهنمای رساله دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
26 هدف های اشتغالی آموزش مهندسی مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلومینیم بر رفتار سایشی فولاد هادفیلد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
2 ارزیابی رفتار سایشی فولادهای مقاوم به سایش با روش جدید آزمون پین روی دیسک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
3 ارزیابی رفتار سایشی فولادهای مقاوم به سایش با روش جدید ازمون پین روی دیسک (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
4 ارزیابی مکانیزم شکست در فولاد هادفیلد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
5 بررسی پدیده های چروکیدگی و ترک دار شدن سطح در تغییر شکل پلاستیک فولاد آستنیتی منگنزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 بررسی و تحلیل چالشها و راه کارهای توسعه علمی ریخته گری درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
7 تاثیر شرایط بهم زدن حمام الکترولس روی کیفیت پوشش های کامپوزیتی نیکل، فسفر، سولفور مولیبدن برای کاربردهای تریبولوژیک (ضد اصطکاک) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران
8 مهندسی و وظایف مهندسان (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴