دکتر جلال حجازی

دکتر جلال حجازی استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر جلال حجازی

Dr. Jalal Hejazi

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهندسی متالوژی و مواد در اروپا مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
2 آموزش مهندسی مواد و متالوژی در ایران مقدمه ای بر روند تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
3 اثر آلومینیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد هادفیلد تحت سایش آرام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 12، شماره: 29
4 اخلاق و آیین مهندسی جهان پایی است (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 46
5 ارتباط بین کرنش دوقلویی و پدیده ی چروکیدگی سطحی در تغییر شکل موم سان فولاد آستنیتی منگنزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 2
6 ارکان نظام آموزشی مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 28
7 استفاده از سنگ ساینده جهت ارزیابی رفتار سایشی فولادها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 21، شماره: 2
8 الگویی برای نظام آموزش مهندسی مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 71
9 بررسی الگوهای آموزش دوره دکترای مهندسی و پیشنهاد بهبود شیوه موجود در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
10 بررسی و بازنگری دوره های دکترای مهندسی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
11 پروژه های دکترای مهندسی و رابطه صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
12 تحلیلی بر آزمون جامع دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
13 زمان بندی دوره تحصیلی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
14 ضرورت ارزیابی دوره های دکترای مهندسی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
15 ضرورت انتشار مقاله علمی از پایان نامه برای فارغ التحصیلی دانشجوی دکترا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
16 ضرورت تمام وقت بودن دانشجوی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
17 عناصر نظام آموزش استاد_شاگردی مدلی برای بهسازی نظام آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
18 فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
19 فناوری و دانش فنی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
20 کیفیت تدریس و انتخاب دروس در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
21 گرایش ها و مراکز آموزشی رشته مهندسی مواد و متالوزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
22 گزینش دانشجو در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
23 مدلی برای بهینه سازی نسبت دانشجو به استاد در آموزش مهندسی و علم مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
24 مواد یا مواد مهندسی مقدمه ای بر طبقه بندی آموزش مواد مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 19
25 نگرشی بر مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره های دکترای مهندسی در دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
26 ویژگی های استاد راهنمای رساله دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
27 هدف های اشتغالی آموزش مهندسی مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلومینیم بر رفتار سایشی فولاد هادفیلد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
2 ارزیابی رفتار سایشی فولادهای مقاوم به سایش با روش جدید آزمون پین روی دیسک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
3 ارزیابی رفتار سایشی فولادهای مقاوم به سایش با روش جدید ازمون پین روی دیسک (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
4 ارزیابی مکانیزم شکست در فولاد هادفیلد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
5 بررسی پدیده های چروکیدگی و ترک دار شدن سطح در تغییر شکل پلاستیک فولاد آستنیتی منگنزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 بررسی و تحلیل چالشها و راه کارهای توسعه علمی ریخته گری درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
7 تاثیر شرایط بهم زدن حمام الکترولس روی کیفیت پوشش های کامپوزیتی نیکل، فسفر، سولفور مولیبدن برای کاربردهای تریبولوژیک (ضد اصطکاک) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران
8 مهندسی و وظایف مهندسان (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴