دکتر علی رضا شعبانلو

دکتر علی رضا شعبانلو دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر علی رضا شعبانلو

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آوا و معنا در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
2 بازتاب اسطوره آفرینش آیین زروانی در داستان اکوان دیو (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 26
3 بنیاد اسطوره ای استعاره مفهومی مرگ در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 58
4 بنیاد فرهنگی استعاره های عشق در آثار مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زبان ادبی دوره: 1، شماره: 1
5 تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 1
6 تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 1
7 تحلیل عناصر آشوب ازلی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 49
8 تحلیل محتوا و ساختار مکتوبات واصفی هروی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 11، شماره: 1
9 زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در «بخارای من؛ ایل من» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 50
10 فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 1
11 مجمع الفضلا (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 2
12 مقایسه معانی حرف اضافه به در تاریخ بلعمی با حرف جر باء در زبان عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 20
13 منشا قرآنی استعاره های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 3، شماره: 3
14 نقد استعاره مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 4، شماره: 8
15 نقد کتاب بلاغت ۱ (معانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 2
16 نقد یک‌سویگی در نظریة استعاره مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 2
17 واسازی ساختار مرحله آغازین داستان آفرینش براساس نقش دوگانه ها (تطبیق متون قرآن، تورات، بندهش و گزیده های زادسپرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 4
18 واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی گروتسک (طنز سیاه) در آثار صادق چوبک و هوشنگ گلشیری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 سنایی، مبادی آداب (ادب ظاهر در ده باب حدیقه الحقیقه) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
3 هنر نمایشی در شاهنامه بررسی موردی داستان رستم و اسفندیار (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی