دکتر جهانبخش ثواقب

دکتر جهانبخش ثواقب استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

دکتر جهانبخش ثواقب

Dr. Jahanbakhsh Savagheb

استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرای اندیشه گران مسلمان معاصر هندوستان درباره انحطاط تمدن اسلامی (نمونه پژوهی محمد اقبال و ابوالحسن ندوی) (دریافت مقاله) نشریه علمی علم و تمدن در اسلام دوره: 3، شماره: 11
2 آموزش و اشتغال زنان و تاثیر آن در رفتارهای واکنشی در جامعه عصر پهلوی دوم (۱۳۳۲-۱۳۵۷ش.) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
3 اجتماعی شدن زنان در عصر پهلوی؛ امکان یا امتناع(۱۳۰۴-۱۳۳۲ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 12، شماره: 1
4 اقدامات قاجارها در برقراری امنیت اجتماعی شهرها (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
5 اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه (سال های 1160- 1200ه.ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
6 The Iran-Ottoman Conflicts Over the Caucasus in the Era of Safavid Interregnum (۱۵۷۶- ۱۵۸۷) (دریافت مقاله) فصلنامه صفویه پژوهی دوره: 1، شماره: 1
7 بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب بر سکه های دوره قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
8 بازتاب تاریخ‎نگاری هنر در تاریخ‎نگاری سیاسی صفویان (با تاکید بر هنر خوش نویسی) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
9 بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی اول در روزنامه اطلاعات(1306 تا 1320ش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
10 بازتاب و مقایسه وجوه فرهنگی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون راحه-الصدور، چهارمقاله و فارسنامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی تحلیلی مناسبات شاه اسماعیل صفوی با شروانشاهان (906- 930 ه.ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 20
12 بررسی تشکیلات انتظامی ایران و روند تغییرات آن در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی روابط صفویه و شروانشاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی ( 995-930ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 90
14 بررسی زمینه ها و عوامل شکل گیری و سقوط جمهوری کردستان(مهاباد)، ۱۳۲۴ش/۱۹۴۶م. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 6، شماره: 23
15 بررسی صنعت نساجی ایران در سده‌های چهارم و پنجم هجری (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
16 بررسی علل و پیامدهای قتل امام قلی خان، حاکم فارس، در عصر شاه صفی (۱۰۴۲ه ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 3
17 بررسی نقش حمزه آغا منگور در قیام شیخ عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریه (1297 ق/ 1880 م) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی نگرش صوفیان ایران و هند به زمین و زمین داری به عنوان یکی از منابع درآمد خانقاه در سده های ۷-۹ ( مطالعه موردی: طریقت های چشتیه، کبرویه، کازرونیه و سهروردیه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 14، شماره: 4
19 بررسی و تحلیل مناسبات سیاسی- نظامی شیوخ صفوی با شروان شاهان (۹۰۰-۸۶۴ ه .ق./۱۴۹۵-۱۴۶۰م.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 1
20 تاثیر خلع سلاح عشایر لرستان بر اسکان آنها در عصر رضاشاه ( ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ ش.) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 4، شماره: 15
21 تاثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 13، شماره: 24
22 تاملی بر دفاعیه‎ های فاطمی از نظام علوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و سیره اهل بیت دوره: 2، شماره: 1
23 تأثیر اوضاع عصر فردوسی بر تدوین شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 1، شماره: 1
24 تأثیر تقابل سنّت و تجدّد بر سینمای ایران در عصر پهلوی دوم(سال‌های 1332-1357ش) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
25 تأثیرات جمعیتی صنعت نفت در جزیره خارک و پیامدهای آن (1336-1356ش/1957-1977م) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
26 تبیین گفتمان سلمان در دفاع از ولایت علوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و سیره اهل بیت دوره: 1، شماره: 2
27 تحلیل زمینه های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 3
28 تکاپوهای سیاسینظامی خاندان بابان در کردستان ایران و پیامدهای آن (1105تا1193ق/1694تا1779م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 1
29 چرایی تقابل کمیته قیام سعادت با اقتدار رضاخانی و سیاست انگلستان در برخورد با آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 5، شماره: 17
30 چرایی حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر کردستان و پیامدهای آن (۱۲۸۴تا۱۲۹۱ق/۱۸۶۷تا۱۸۷۴م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
31 رابطه ی دو خاندان کردی وکیل و اردلان در سال های 1193 تا 1217ق. (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 37
32 روند تحول مناصب امنیتی در تاریخ ایران (از ظهور اسلام تا صفویه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 1، شماره: 2
33 روند دگرگونی نقوش و شعائر مذهبی بر روی سکه های دوره صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 12
34 سازمان سپاه و صاحب‌منصبان نظامی عصر شاه صفی (1038-1052 ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 14
35 سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 45
36 سیاست صلح طلبی شاهان سده پایانی صفوی نسبت به دولت عثمانی، ۱۰۳۸-۱۱۳۵ق (با استناد به متن مکتوبات) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 43
37 سیاست صلح طلبی صفویان دربرابر دولت عثمانی در سده دهم هجری (با تکیه بر متن مکاتبات و نقش مذهب بر این سیاست) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
38 شکل گیری مدارس فرانسوی در سنندج در اواخر عهد قاجار (۱۳۱۰-۱۳۳۱ق.)؛ کارکردها و واکنش ها (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 29
39 شیوه تامین امنیت شهرها و مناصب امنیتی سنتی عصر قاجاریه (سده ۱۳ ق.) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 2، شماره: 6
40 علل ناپایداری امنیتی دوره قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 8، شماره: 1
41 عوامل انحطاط تمدن اسلامی از منظر پژوهشگران معاصر (دریافت مقاله) نشریه علمی علم و تمدن در اسلام دوره: 2، شماره: 8
42 عوامل موثر بر رشد صادرات فرش و پیامدهای اقتصادی آن در ایران قرن نوزدهم میلادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 2
43 کارکرد امنیتی بناهای مذهبی مبتنی بر سنت «بست» در دوره قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 7، شماره: 25
44 کارکرد امنیتی دیواناشرافدرایران در سده های میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 4، شماره: 12
45 کشمکش های علاءالدوله ذوالقدر با حکومت های صفویه و عثمانی و پیامد آن بر فروپاشی امیرنشین ذوالقدر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 15، شماره: 56
46 گفتمان انتقادی و بازتاب شکاف نسلی در رمان های واقع گرای عصر پهلوی دوم (مطالعه ی موردی: نیمه راه بهشت، شراب خام، سگ و زمستان بلند) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
47 گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل رخداد آنها (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
48 مبانی و شاخصه‌های حکومت علوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 3، شماره: 6
49 مجازات های عرفی مجرمان در عصر قاجاریه (از آغاز تا مشروطه ۱۲۰۹- ۱۳۲۴ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 6، شماره: 1
50 مسائل مد و خودآرایی زنان در نشریه اطلاعات بانوان (۱۳۳۶تا۱۳۴۰ش/۱۹۵۷تا۱۹۶۱م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 2
51 معیارهای گزینش در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 27
52 ملاحظاتی انتقادی درباب نگرش سیاحان خارجی دوره قاجار به آیین یارسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 7، شماره: 2
53 منازعات جانشینی بویهیان و تاثیر آن بر افول فرهنگ و تمدن اسلامی با تاکید بر علوم عقلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 2
54 موسیقی عصر صفویه (کارکردها، سازها و کیفیت) در نگاه جهانگردان اروپایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 53، شماره: 1
55 موقعیت علمی ایران در عصر صفویه از نگاه سیاحان اروپایی (دریافت مقاله) نشریه علمی علم و تمدن در اسلام دوره: 4، شماره: 14
56 نظام خبررسانی و جاسوسی و نقش آن در تاریخ میانه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 1
57 نقدی بر کتاب شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 1
58 نقش امنیتی و انتظامی بست نشینی در دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 8، شماره: 29
59 نقش شاملوها در تاسیس و تداوم دولت صفویه (۹۸۴- ۹۰۶ق.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 7، شماره: 1
60 نقش مسجد در نشر معارف شیعی در جامعه عصر صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 33
61 نقش نظامیان قزلباش در جنگ ها و استقرار و تثبیت حکومت شاه اسماعیل اول صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 6، شماره: 1
62 نگاه انتقادی رمان «در تلاش معاش» به تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی عصر پهلوی اول (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
63 نگاهی به روش شناسی شناخت در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 26، شماره: 4
64 نگرشی بر سازمان سپاه در عصر شاه عباس اول صفوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 8، شماره: 29
65 نگرشی بر شورش شاه قلندر در عصر صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 1
66 واکاوی رویارویی های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (۹۳۰تا۱۰۳۸ق/۱۵۲۳تا۱۶۲۹م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جاده باستانی نهاوند - شاپورخواست در قرون اولیه اسلامی (مبتنی بر پل کاکارضا الشتر و منابع تاریخ نگاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
2 بررسی و تحلیل نقش ابوسفیان در تاریخ صدر اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 ناامنى هاى اجتماعى در فارس مقارن جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول