دکتر حسن خرقانی

دکتر حسن خرقانی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر حسن خرقانی

Dr. hasan kharaghani

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.