دکتر رضا رسولی

دکتر رضا رسولی رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نوراستاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور

دکتر رضا رسولی

Dr. Reaza Rasouli

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نوراستاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی الگوی مفهومی مدیریت بر شایعات سازمانی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 36
2 ‎ ارائه‎ی مدل مدیریت بحران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان‎های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 10
3 ارائه مدل خطی جهت سنجش کیفیت بر میزان رضایت یادگیرنده درسامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 2
4 بازنمایی هویت فرهنگی قومی در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 74
5 بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی(۴p) بر افزایش فروش آبگرمکن های تولیدی شرکت قاینار خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت دانش بر منازعات قدرت و سیاست در بخش دولتی با نقش میانجی گروه های ذی نفوذ (مورد مطالعه:آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت دانش بر منازعات قدرت و سیاست در بخش دولتی با نقش میانجی گروه های ذی نفوذ (مورد مطالعه:آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 3
9 بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی رابطه میان حساسیت کارکنان به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان (مطالعه موردی بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی رابطه هوش عاطفی و نوآوری کارکنان (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 10
12 بررسی عوامل موثر بر ایجاد تیممحوری در سازمان های دولتی ایران مطالعه موردی: صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
13 بررسی نقش مداخله گر جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی و تبیین عوامل موثر بر امنیت اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 3
15 پیاده سازی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
16 پیاده سازی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
17 تاثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
18 تاثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
19 تاثیر مدیریت مشارکت جو در پایداری منابع آب و خاک طرح حبله رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 1
20 تبیین الگوی راهکارهای بازآفرینی برای سازمان های اداری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
21 تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد جریان های شکافنده سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
22 تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
23 تدوین و اولویت بندی ویژگی های سازمان صبور با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 31، شماره: 1
24 تغییر و تحول در سیاستهای مجازات در روند جهانی شدن (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
25 توسعه و تحول علم و فن آوری در یک سازمان دانش بنیان از منظر سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 44
26 سنجش مدل برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
27 شناسایی شاخص های موثر بر شهروندی با تاکید بر ارتقای مردم سالاری در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
28 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 3
29 شناسایی عوامل موثر بر وارونگی جوسازمانی با روش دلفی فازی، مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 2
30 شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 24
31 ضرورت اخلاقی تبیین مدل شهروند محوری مردم سالار در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
32 طراحی مدل پذیرش سازمان‎های غیردولتی (مردم‎نهاد) از نگاه شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
33 طراحی مدل پیش بینی عملکرد بنگاه های اقتصادی در بازارهای رقابتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 3
34 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانشپایه: با استفاده از فن دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 23
35 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانشپایه: با استفاده از فن دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
36 طراحی مدل دولت کارآفرین برای سازمان های اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
37 طراحی مدل سازمان دانش بنیان در رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 78
38 طراحی مدل کاهش ترک خدمت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پایانه های نفتی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 34
39 طراحی مدل مدیریت استعداد برمبنای الگوی سه شاخکی در شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 33
40 طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی کارکنان آموزشی برمبنای حکمرانی خوب با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
41 طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 1
42 طراحی و تبیین مدل پیشایندها و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار در سازمان های دولتی (موردمطالعه: وزارت نیرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 3
43 طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه داری کارکنان دانش پایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
44 طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه داری کارکنان دانش پایه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
45 طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 18
46 طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروندگرایی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 2
47 طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروندگرایی سازمانی مورد مطالعه: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران -بافق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
48 عوامل موثر بر شکل گیری فرهنگ برند در کشت و صنعت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 2
49 عوامل موثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 9
50 فساد اداری در مدارس آموزشی: عوامل موثر بر پیدایش، گسترش و کاهش آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
51 مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
52 نقش ارتباطات الکترونیکی در بهبود روابط دولت و مردم (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 17، شماره: 2
53 نقش رهبری اخلاقی و اخلاق سازمانی در کاهش ترک خدمت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
54 واکاوی مولفه های موثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی سیستم مدیریت بازاریابی فروشگاه های مصرف تعاون روستایی شهرستان ارومیه با رویکرد ساختاری، زمین ه ای و محتوایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
2 آسیب شناسی مدیریت بلایا با تاکید بر مشکلات حمایت روانی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
3 ابزارهای نوین مدیریت مسیرشغلی درقرن 21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
4 ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی قزوین با استفاده از کارت امتیازیمتوازن (BSC) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 ارزیابی عملکرد سازمانی بر مبنای مدل سه شاخگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 ارزیابی همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن (مطالعه موردی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
7 استراتژی جذب و استخدام در ساختارهای چهارگانه منابع انسانی اقتصادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
8 اقتصاد مقاومتی، سابقه تاریخی و الزامات فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
9 اوضاع اقتصادی در کشورهای عضو بریکس و شرایط اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
10 بررسی ارتباط بین برخی شاخص های ارتباطات اثربخش با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 بررسی تاثیر ارزش های سازمانی در استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
12 بررسی تاثیر رابطه بین فرهنگ زندگی کاری با بهره وری سازمانی در مناطق شهرداری کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
13 بررسی تاثیر روابط ایران و عربستان بر نگرش و نیت خرید ایرانی ها از عربستان با نقش میانجی قوم گرایی مصرف کننده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
14 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر گرایش به کارآفرینی و مزیت رقابتی با توجه به نقش تعدیلگری عدالت سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان نمایندگی های پیشخوان اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
16 بررسی خواص حرارتی نانو ذره ساختار زیستی، کانال یونی پتاسیم KcsA (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
17 بررسی رابطه بازاریابی مویرگی با کیفیت خدمات ارائه شده بانکها (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
18 بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت و انگیزش کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
19 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر مسیر پیشرفت شغلی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
21 بررسی رابطه هوش هیجانی ونوآوری کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
22 بررسی عوامل موثر بر همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
23 بررسی کاربرد مدل نیروهای تقویت کننده در توسعه عملکرد صادراتی شرکتهای شهرک صنعتی فاز 1و 2 شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
24 بررسی نقش استراتژی های بازاریابی، ریسک های ادراک شده و اعتماد مشتری در رفتار خرید آنلاین (مورد مطالعه: آژانس های مسافرتی در شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
25 بررسی نقش منابع انسانی بعنوان سرمایه اجتماعی در توسعه کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
26 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ریسک درک شده با تمرکز بر اعتماد مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
27 تئوری نهادی و نقش آن در توسعه معنویت سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
28 تجسیه وتحلیل و تدوین راهبرد در ارزیابی کیفیت محیطی و نوسازی شهر تهران با رویکرد SWOT- FAHP (مورد مطالعه: محله گلوبندک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
29 تحلیل عوامل رفتاری موثر بر عملکرد سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراقبهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
30 ترکیب تیم مهندسی ارزش سازمان با بهره گیری از نقاط مرجع استراتژیک SRP مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
31 چشم انداز استراتژیک و چابکی بیمارستانها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
32 رابطه مدیریت ریسک با سرمایه فکری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
33 راهکار های ارتقاء مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
34 شناسایی موانع ورود به بازارهای بین المللی و تاثیر این موانع بر عملکرد صادراتی شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی فاز یک و دو ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
35 شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان پایدار در صنعت ساختمانسازی با استفاده از رویکرد تلفیقی QFD و WASPAS-SWARA (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
36 عقب ماندگی نرم افزاری و عقب رفت کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
37 عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
38 مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی بااستراتژیهای سازمان براساس نقاط مرجع استراتژیک سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
39 مدلیابی رضایت مشتریان خدمات بانکی در گروههای ناهمگن با استفاده از رویکرد FIMIX-PLS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
40 مروری بر ارتقاء کیفیت محیطی و نوسازی در بافت های فرسوده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
41 مروری بر تاثیر نوع سنگدانه بر خستگی و شیارشدگی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
42 مروری بر مفاهیم مدیریت پروژه و عوامل بحران آفرین درپروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
43 نقد ، بررسی و ارایه مدل سه شاخهای نظریه سلسله مراتبی مازلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
44 نقش قدرتهای سیاسی در بودجه ریزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
45 نقش مدیریت دانش در کاهش اثرات فاجعه زلزله (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
46 نقش و اهمیت توانمندسازی منابع انسانی در بهبود بهره وری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
47 نهادینه سازی توسعه پایدارازطریق مدیریت منابع انسانی سبزدرسازمان های دولتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت