نادر شریعتمداری

 نادر شریعتمداری عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

نادر شریعتمداری

Nader Shariatmadari

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلول نمک بر مشخصات لایه پوششی مراکز دفن مواد زائد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
2 تأثیر نمک سدیم کلرید بر تورم، تراکم پذیری ونفوذپذیری بنتونیت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
3 تثبیت خاک های ناپایدار با استفاده از رسوب کلسیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزایش سن بر پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
2 اثر سن بر روی مشخصات فیزیکی پسماند جامد شهری در مرکز دفن کهریزک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
3 اجرای سلول دفن بهداشتی جهت بررسی سیستمهای دفن مواد زائد جامد در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
4 ارزیابی اثر الیاف پلاستیکی بر مقاومت برشی زباله جامد شهری در طراحی مراکز دفن زباله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
5 استفاده از الکتروکینتیک در حذف هیدرو کربنها از خاکهای رسی آلوده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
6 اندرکنش اجرای سه تونل مجاور هم در اعماق سطحی و اثرات تغییرسطح آب زیرزمینی ( تونل متروی تهران ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 COMPARING THE LIQUEFACTION BEHAVIOR OF CARBONATE AND SILICATE SANDS BY ENERGY APPROACH (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 THE IMPROVEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES FOR SOFT CLAYEY SOILS BY ELECTROKINETIC GEOSYNTHETIC (EKG) IN PERSIAN GULF WATER CONDITION (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 برآورد میزان گاز تولید شده در مرکز دفن پسماندهای شهر مشهد و بررسی امکان استحصال انرژی از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
10 بررسی اثر الیاف روی رفتار مکانیکی زبالههای جامد شهری با آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
11 بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی در طرح کاریز کیش (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
12 بررسی تاثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (پت) بر پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
13 بررسی تاثیر افزودن خرده لاستیک های فرسوده برپارامترهای مقاومتی ورفتاری ماسه بااستفاده ازآزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
14 بررسی زمین لغزش باریکان 1(رفتارسنجی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی زمین لغزش باریکان 2(آنالیز پایداری) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل مترو در تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
17 بررسی نشست سطح زمین دراثر حفرتونل بروش ترانشه بازدرمتروی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 پیش بینی نشست لندفیل با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 پیشبینیرفتار مقاومتبرشی زباله جامد شهری به روشرگرسیون تکاملی چندجملهای EPR) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
20 تاثیر خاک رس بر رفتار مواد زاید شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 تاثیر سن بر نفوذپذیری پس ماندهای جامد شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 تأثیر شیب سطح زمین، بار خارجی و شکل مقطع تونل بر مقدار نشست زمین حاصل از حفر تونل های خاکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
23 تثبیت خاک های ناپایدار با استفاده از فرآیند بیولوژیکی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 تراکم دینامیکی لندفیل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تعیین ظرفیت باربری شمعها با استفاده از آزمایشهای درجا-ارائه روش جدید (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
26 توسعه پایدار در مهندسی ژیوتکنیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 رفتار مکانیکی خاک تثبیت شده با هگزا متا فسفات سدیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
28 رفع آلودگی از خاکهای کائولینیتی آلوده به BTEX با استفاده از فناوری دیواره های تراوای واکنش زا PRB و نانوذرات آهن Nzvi (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 رفع آلودگی خاک آلوده به مواد نفتی، روی و نیکل با روش الکتروکینتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 طراحی اولین مرکز دفن بهداشتی صنعتی در ایران - بخش اول: ملاحظات زیست محیطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 کاربرد خرده تایرهای فرسوده در تسلیح خاکریز ماسه ای پشت دیوار حایل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
32 مطالعه رفتارمکانیکی - هیدرولیکی - حرارتی خاکها دردمای بالا بادستگاه ارتقاء یافته آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 مقایسه مدیریت زباله های جامد شهری در تهران و کشورهای صنعتی توسعه یافته با توجه به مفهوم توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
34 موثرترین عنصر خاک پوششی کف محل دفن در جذب روی محلول حاصل از شیرابه زائدات چرم سازی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط