دکتر رضا غلامیان

دکتر رضا غلامیان

دکتر رضا غلامیان

Dr. reza gholamian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر آموزش فلسفه ورزی بر خلاقیت و تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر آبپخش (دریافت مقاله) فصلنامه رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار و ثمرات مناظرات و احتجاجات امام رضا ( ع ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
2 آسیب های تربیتی و اخلاقی شکاف دیجیتالی بین نسلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
3 آموزه های مهدوی در آیینه کلام رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
4 اهمیت برنامه ریزی درسی در رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
5 بایسته های تربیتی و اخلاقی امام رضا (ع) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
6 بررسی اثربخشی شیوه آموزش پژوهش محور مبتنی بر فناوریهای نوین بر افزایش یادگیری علوم تجربی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 بررسی اهمیت نیازسنجی در برنامه ریزی درسی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
8 بررسی تاثیر اقتصاد بر نظام آموزش و پرورش در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
9 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشگاه های استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
10 بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی در اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
11 بررسی تاثیر سبک یادگیری و اضطراب امتحانات در عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
12 بررسی تاثیر مدیریت دانش در پیشرفت و توسعه شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
13 بررسی رابطه اخلاق رسانه ای و فناوری های اطلاعاتی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان تنگستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 بررسی راه های تشویق دانش آموزان ابتدایی به مطالعه کتاب های غیردرسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
15 بررسی راه های کیفیت بخشی به طرح جابر در دوره ابتدایی دوم شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
16 بررسی راه های کیفیت بخشی به طرح جابر در دوره ابتدایی دوم شهر بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
17 بررسی راهکارهای کاهش استرس شغلی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
18 بررسی سبک های رهبری و مدیریت ریسک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم
19 بررسی کیفیت زندگی دانشجویی و نقش آن در انگیزه تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره، مددکاری اجتماعی و تعلیم و تربیت با رویکرد نگاهی به آینده
20 بررسی نقش آموزش رسانه های الکترونیکی بر سواد اطلاعاتی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
21 بررسی نقش آموزش مولفه های هویت فردی، اجتماعی بر رشد عزت نفس دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
22 بررسی نقش مدیریت دانش درتوسعه شاخص های سلامت سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
23 بررسی نیازها و مشکلات تربیتی دانش آموزان امروز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
24 بررسی و نقش سبک های رهبری در فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم
25 بررسی و نقش سلامت سازمانی در اشتیاق شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
26 بررسی و نقش عدالت سازمانی در کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
27 بررسی و نقش فرهنگ سازمانی در خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
28 بررسی و نقش مهارت خودآگاهی در سرسختی روانشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره، مددکاری اجتماعی و تعلیم و تربیت با رویکرد نگاهی به آینده
29 برنامه ریزی استراتژیک در امکانات ملموس و قابلیت اطمینان کیفیت خدمات (مطالعه موردی: دانشگاه های استان بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
30 تاثیر مهاجرت و حضور روحانی امام رضا (ع) در فرهنگ ایرانی – شیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
31 تاثیر همراستایی استراتژی منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه : شرکت های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
32 جایگاه حقوق زن و سلامت خانواده در فضایل رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
33 چالش های جهانی سازی برای حوزه های حقوق کودکان و زنان در جامعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
34 چگونه مهارتهای زندگی را در دانش آموزان بهبود ببخشیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
35 راهکارهای افزایش اخلاق سازمانی در سازمان ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
36 راهکارهای افزایش سرسختی تحصیلی در بین دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
37 راهکارهای کاهش پرخاشگری در بین دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
38 زندگی سیاسی حضرت فاطمه ( س ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
39 کامپیوتر از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
40 نظریه های آشوب در سازمان ها و رویکرد رهبران در کنترل آشوب های سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
41 نقش و جایگاه مدیریت کیفیت جامع در عملکرد سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
42 نقش و جایگاه مسئولیت اجتماعی کارکنان در سازمان ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
43 نقش و جایگاه نوآوری و مدیریت دانش در عملکرد مالی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده