احمد شعبانی فرد

 احمد شعبانی فرد نماینده بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران

احمد شعبانی فرد

Ahmad Shabani

نماینده بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.