بامداد رضا یاحقی

 بامداد رضا یاحقی دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان

بامداد رضا یاحقی

Bamdad Reza Yahaghi

دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.