دکتر سیدمصطفی میرسلیم

دکتر سیدمصطفی میرسلیم استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سیدمصطفی میرسلیم

Dr. Seyedmostafa Mirsalim

استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه راهبرد تعیین زمان جرقه مرز کوبش در موتورهای پرخوران اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 27، شماره: 27
2 ارزیابی قابلیت اطمینان بازوی لنگ موتور دیزلی به روش آزمون شتاب یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 64، شماره: 64
3 استهلال، تقویم و فتوا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 3
4 Investigation of Swirling and Tumbling Flow Pattern of Spark Ignition Engine (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 14، شماره: 14
5 بررسی آلایندگی سوخت دیزل و متیل استر سویا در موتور دیزل سریع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 35، شماره: 35
6 بررسی اثر برخورد افشانه روغن با سمبه متحرک در مقدار قطرات موجود در گازهای نشتی با استفاده از روش موتور گردانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 19، شماره: 19
7 بررسی اثر چینهبندی دمایی اتاق احتراق بر عملکرد احتراق موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 35، شماره: 35
8 بررسی احتراق و آلایندگی در مفهوم احتراق پیش آمیخته جزیی در یک موتور دوگانه سوز با استفاده از سوختهای گاز طبیعی و دیزلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 41، شماره: 41
9 بررسی تاثیر فشار هوای ورودی و عوامل پوشش سوخت بر روی ارتقاء توان و کاهش آلایندگی موتور دیزل سنگین (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 4
10 بررسی تجربی نوسانات فشار و تلفات اصطکاکی ناشی از افت تلمبه ای در فضای محفظه لنگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 23، شماره: 23
11 بررسی ترازنامه حرارتی در موتورهای اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی در حالت پرخورانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 20، شماره: 20
12 بررسی عددی مشخصه های غیرواکنشی فواره سوخت سنگین و سوخت جایگزین تحت فشار تزریق زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 34، شماره: 34
13 بررسی عددی هندسه محفظه احتراق و بکارگیری گاز سنتز در یک موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده سنگین کار غیر جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 14، شماره: 1
14 تاثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل گیری آلاینده ها در موتور دیزل سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 16، شماره: 16
15 تحلیل حساسیت متغیرهای تاثیرگذار بر پردازش تصاویر فواره پرفشار گاز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 33، شماره: 33
16 تشخیص شرائط محیطی نامناسب موثر بر عملکرد تسمه زمانبندی موتور بر اساس تحلیل ارتعاشات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 31، شماره: 31
17 تشخیص عیب سایش سمبه در یک موتور درونسوز با استفاده از متغیرهای عملکردی و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 31، شماره: 31
18 تشخیص کوبش براساس تحلیل بسامدهای ارتعاشی اصلی در موتور پرخوران اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 34، شماره: 34
19 دریغا فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 1
20 دستاوردهای اولین همایش رویت هلال (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 11، شماره: 4
21 راهبرد تامین انرژی در بخش حمل و نقل کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 9، شماره: 2
22 مطالعه تجربی اثر نسبت فشار و چگالی بر فواره تزریق مستقیم گاز از افشانه چندسوراخ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 28، شماره: 28
23 مطالعه تجربی پیش پاشش به همراه مرحله اصلی پاشش جهت بهینه سازی موتور پاشش مستقیم دیزلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 41، شماره: 41
24 مطالعه عددی بر روی ویژگی های غیرواکنشی فواره ترکیب های متفاوت امولسیون سوخت دیزل دریایی- آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 44، شماره: 44
25 مطالعه عددی تاثیر استفاده از ریزسوراخ­ها برای انژکتور موتور دیزل سواری روی خصوصیات افشانه سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 8، شماره: 2
26 مطالعه عددی تاثیر پس فشار و دمای محیطی بر مشخصه های فواره ترکیب سوخت سنگین- نرمال بوتانول (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 31، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت متغیرهای تاثیرگذار روی نتایج پردازش تصاویر فواره پرفشار گاز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
2 اثر تغییرات شرایط محیطی و کارکرد نیمه بار بر عملکرد و شکل گیری آلاینده ها در موتور دیزل سنگین (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
3 اثر مدل سازی توربولانس داخل سیلندر بر پیش بینی مقدار نفوذ فواره سوخت گازی در پاشش مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
4 اثرهای زمان تزریق سوخت نفت گاز بر تشکیل آلاینده ها و عملکرد در یک موتور اشتعال تراکمی تزریق مستقیم دوگانه سوز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 ارائه رابطه تجربی برای عمق نفوذ بر حسب زمان برای افشانه تزریق درگاهی موتور بنزینی با استفاده نتایج عکسبرداری پر سرعت فواره سوخت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
6 اصلاح الگوی پاشش سوختهای گازی با توسعه برنامه KIVA-3V برای شبیه سازی جریان مغشوش باالگوی k-ε غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
7 اصول حاکم بر طراحی و محاسبه توان مصرفی سامانۀ زمان بندی متغیر پیوستۀ دریچه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
8 Friction of a gasoline engine components and its prediction by artificial neural network (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
9 بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی و همرفت اجباری در ناحیه ی ورودی گرمایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت همرفت اجباری و جوشش جریانی مخلوط آب و اتیلن گلیکول در ناحیه ورودی گرمایی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی اثر بازگردانی دود (EGR) بر میزان آلاینده های خروجی و عملکرد موتور پیکان 1600 سی سی (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
12 بررسی پارامترهای عملکردی و احتراقی یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
13 بررسی پدیده یخ زدگی درشیر تنظیم فشار گازو راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
14 بررسی تنشهای حرارتی بستار موتور دیزل به کمک روش عناصر محدود (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
15 بررسی چگونگی تحول بازده تنفسی در اثر برخی عوامل طراحی موتور (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
16 بررسی روشهای ارتقاء موتورهای دیزل سنگین دریایی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
17 بررسی عددی و تجربی نشست روغن در قطعات سامانه سوخت رسانی موتور گازسوز (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
18 تاثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل گیری آلاینده ها در موتور دیزل سنگین (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
19 تاثیر زمان پاشش سوخت آتش زنه در آلاینده های حاصله از موتورهای دو گانه سوز (دیزل گاز) به روش سینیتیک شیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
20 تبدیل موتور دیزل OM-314 به موتور دوگانه سوز و کاهش آلایندگی تا حد استاندارد EUROII با حفظ توان و گشتاور در حد موتور پایه (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
21 تحلیل ترمو-الاستو- هیدرودینامیک روانکاری فیلم روغن در یاتاقان چشمی بزرگ دسته سمبه یک موتور دیزل (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
22 تحلیل واماندگی ترک خوردگی بستار موتور دیزل سنگین در اثر خستگی کم چرخه و اصلاح طراحی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
23 تعیین قانون بهینه زمن بندی دریچه های مکش و تخلیه با سازوکار برقی مغناطیسی در موتور یکان (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
24 توجیه فنی - اقتصادی گاز طبیعی فشرده و بررسی مخازن ذخیره گاز طبیعی فشرده (CNG) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
25 توسعه راهبرد احتراقی نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی در یک موتور دیزل دور تند (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
26 توسعۀ برنامه KIVA-3V جهت شبیه سازی پاشش سوختهای گازی در موتورهای درونسوز (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
27 روشهای مختلف کاهش اکسیدهای نیتروژن (NOx) در موتورهای دیزلی (مرور روشهای انجام گرفته) (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
28 روند پیشرفت موتورهای گازسوز در سالهای اخیر و فنآوریهای نوین افزایش بازده این موتورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
29 شبیه سازی فرایند تراکم و احتراق در موتور دوگانه سوز (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
30 شبیه سازی یک بعدی سامانه ی خنک کاری خودرو و بررسی شرایط کارکردی بهینه ی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
31 شناسایی و شبیه سازی دریچه گاز برقی موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
32 شیر تنظیم فشار گاز طبیعی فشرده شده در مسیر سوخت رسانی خودروی گازسوز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
33 فناوریهای جدید موتورهای اشتعال داخلی در دنیا برای کاهش آلایندگی و مصرف مخصوص سوخت (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
34 مخلوط بهینه زیست دیزل و نفت گاز فوق العاده کم گوگرد با هدف بهبود خاصیت روانکاری و دست یابی به استاندارد یورو 5 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
35 مدلسازی فشار متوسط موثر موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 مدیریت مصرف سوخت خودروی دو رگه برقی سمند با تعیین اندازه مولفههای توان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
37 مطالعه تجربی اثر فشار پاشش و زاویه قرارگیری افشانه بر عمق نفوذ فواره تزریق درگاهی بنزینی با استفاده از روش عکسبرداری پرسرعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
38 مطالعه تجربی شکل گیری فواره خروجی از افشانه موتور دیزل ملی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز