اسماعیل دلخوش

 اسماعیل دلخوش مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان

اسماعیل دلخوش

Esmail Delkhosh

مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.