دکتر عبدالله آلبوغبیش

دکتر عبدالله آلبوغبیش استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر عبدالله آلبوغبیش

Dr. Abdullah Albughobaish

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.