جمشید جلیلوند

 جمشید جلیلوند مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان

جمشید جلیلوند

Jamshid Jalilvand

مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 ارتباط گردشگری ورزشی با توسعه اشتغال زایی ایجاد درآمد و کاهش فقر و سرمایه گذاری در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
3 ارتباط هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
4 استراتژی های راهبردی توسعه گردشگری ورزشی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
5 اولویت بندی قوت ها،ضعف ها فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان خوزستان با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
6 اهمیت مکان یابی اماکن ورزشی و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 بررسی راهبردها و چالش های گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تکنیک SWOT و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
9 بررسی راهکارهای توسعه ورزش همگانی در شهر زاهدان براساس مدل swot (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
10 بررسی عوامل اثر گذار بر کارافرینی در ورزش (مطالعه موردی:استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
11 بررسی فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی چابهار از دیدگاه مدیران و کارشناسان گردشگری و ورزش (دریافت مقاله) همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران
12 بررسی مشکلات زیر ساختی و اقتصادی جذب توریسم ورزشی زنان از دیدگاه مدیران شهری اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
14 بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری شهر چابهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
15 بررسی و ارزیابی نقش توریسم ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و کالبدی شهر های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
16 تاثیر فعالیت های حرکتی و ورزشی بر شادکامی دختران دانشجو با ویژگی های شخصیتی متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
17 توصیف نگرش و گرایش پرستاران شهرزاهدان به فعالیت های حرکتی ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
18 شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
19 فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) و کاربردهای آن در ورزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 معرفی پتانسیل های گردشگری ورزشی استان های مختلف ایران و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه گردشگری ورزشی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
21 نقش انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی و کمیته های گردشگریورزشی استان ها در توسعه گردشگری ورزشی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
22 نقش ورزش و فعالیت جسمانی در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان: مطالعه مروری (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی