دکتر ابراهیم باقری

دکتر ابراهیم باقری گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا

دکتر ابراهیم باقری

Dr. Ebrahim Bagheri

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.