شهریار شکرپور

 شهریار شکرپور استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

شهریار شکرپور

Shahriyar Shokrpour

استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحلیلی و ساختارشناسانه جووک کاری صندوق قبرهای چوبی بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
2 رساله ی الدره المکنونه ، قدیمی ترین سند مکتوب در باب مینای زرین فام (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 1
3 مقایسه طرح و نقش زیلوبافی میبد و مسجد جامع یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تنوع تکنیک و نقوش سفالینه های دوره ایلخانی (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
2 فرم و تزئینات در شمعدان های فلزی دوره تیموری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
3 مطالعه نمادین نقش پرنده در سفالینه های نیشابور قرن3 و 4ه.ق و تطبیق آن با پرندگان منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
4 مطالعه ی تطبیقی کاشی های هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان با کاشی های هفت رنگ حمام ابراهیمخان ظهیر الدوله ی کرمانچ (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
5 نقش رقابت های تجاری در تحول سفالینه های صفوی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
6 هنر سیاه قلم روی نقره و راهکارهای احیاء آن (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی