فاطمه چراغی

 فاطمه چراغی دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

فاطمه چراغی

Fatemeh Cheraghi

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در منطقه 11 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 1
2 بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
3 بررسی بکارگیری استانذاردهای ساختار و فرآیند مراقبت دارویی دربخش های کودکان یکی از بیمارستانهای همدان در سال 1392 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 1
4 بررسی تاثیر آموزش به والدین بر کنترل درد ناشی از تانسیلکتومی کودکان بستری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
5 بررسی مهارت های ارتباطی پرستاران با مادران و کودکان بستریحین انجام مراقب تهای پرستاری در بخ شهای کودکان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 24، شماره: 3
6 بررسی میزان ارتباط بین مولفه های کیفیت خدمات جامع و عملکردسازمانی کارکنان از دیدگاه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی نیازهای درمانی و مراقبتی خانواده بیماران روانی پس از ترخیص از مرکزروانپزشکی فرشچیان شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 18، شماره: 2
8 بررسی همبستگی خودکارآمدی با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
9 بررسی همبودی اختلالات خواب و سلامت عمومی در مردم شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
10 تاثیرتدابیرپرستاری برکیفیت خواب بیماران بستری دربخشهای مراقبت ویژه قلبی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 1
11 تأثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس برشاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
12 تبیین احساس تنهایی در سالمندان و تحلیل ان براساس تئوری رشد روانی-اجتماعی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 2
13 کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 2
14 مصرف اسید فولیک قبل از بارداری (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 18، شماره: 2
15 مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی )سخنرانی و گروه همسالان( برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ تغذیه ای با عناصر روی و منگنز بر بهبود شاخص های جوانه زنی ذرت دانه ای (Zeamays L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
2 اثر میانجی گری فرهنگ سازمانی در رابطه بین هوش هیجانی و بهره وری دبیران ورزش شهر ری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
3 ارزیابی پروژه بزرگراه طبقاتی صدر و تاثیر آن بر زندگی شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی معماری همساز با اقلیم مطالعه موردی:خانه ی اخوان حقیقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
5 ارزیابی وضعیت کالبدی روستا به منظور توسعه پایدارمطالعه موردی: روستای علون آباد از توابع کوهپایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
6 انواع هورمونhCG (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
7 Parental Bipolar Disorders: effects on children (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
8 بررسی اثر بنزیل آمینو پورین قبل و بعد از سرمادهی بر شکست خواب بذر در گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی اثر کیفیت آب آبیاری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه گیاه رازیانه (Fueniculum vulgare Mill)، شوید (Aniethum graveolens) و شنبلیله (Trigonella foenicum graecum .L) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی ارتباط هوش هیجانی ، استرس شغلی وکیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
11 بررسی تاثیر طبیعت در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار
12 بررسی تاثیرات پهنه بندی طرح تفصیلی بر ارزش افزوده املاک (نمونه موردی: پهنه مسکونی محلات امانیه و جوادیه در شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 بررسی تفاوت تأثیر هالوپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه ریحان سبز basilicum (Ocimum) و گشنیز Coriandrum sativum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
14 بررسی علل وقوع و پیامدهای ناشی ازپدیده گردوغبار محلی و تاثیرات منطقه ای آن مطالعه موردی: چشمه فرسایش بادی تالاب میقان اراک (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
15 بررسی و تحلیل فروش تراکم )مجتمعهای تجاری-اداری بر ایجاد گرهها و لاینهای ترافیکی (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
16 تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر بهبود مقاومت گیاه دارویی شابیزک (Atropa Bella-Donna L) در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 تاثیر تیمارهای پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر گیاه دارویی کما کندل (Dorema ammoniacum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 تأثیر ترکیب تیمار های هورمونی و سرمادهی مرطوب بر بهبود جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 تأثیر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 جرایم سایبری ، شناسایی خلاء های قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
22 رابطه بین هوش هیجانی وفرهنگ سازمانی با بهره وری دبیران ورزش شهرستان ری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
23 ژن گیرنده ویتامینDپلی مورفیسم TaqI در سرطان معده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 شناسایی قارچ های بذری گندم و تاثیر قارچ کش های مختلف بر شاخص های جوانه زنی توده های بذری بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
25 عوامل پیش بین پیشرفت تحصیلی: تحلیل مسیر (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
26 مسیولیت اجتماعی شرکتها و کارایی مالی: نقش حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
27 مقایسه عملکرد ارقام جدید و بومی گندم دیم Triticum aestivum در مناطق دیم خیز استان همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 هویت و سزندگی در فضای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری