دکتر جعفر خادمی حمیدی

دکتر جعفر خادمی حمیدی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جعفر خادمی حمیدی

Dr. Jafar Khademi Hamidi

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Experimental Study on Water Saturation Effect on Rock Cutting Force of a Chisel Pick (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 14، شماره: 2
2 ارزیابی شاخص های شکنندگی سنگ ها، برای تخمین مدول چقرمگی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 3
3 برآورد مقدماتی هزینههای ساخت تونلهای کوتاه راه در محیطهای سنگی با کیفیت متوسط تا خوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی عددی عوامل موثر بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیندبرش خطی سنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 6، شماره: 1
5 بهینهسازى عملیات انفجار با استفاده از روش ترکیبى عصبى-مورچگان (مطالعه موردى: معدن سنگ آهن دلکن) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
6 شبیه سازی عددی برش سنگ با تیغه دیسکی TBM در آزمون برش خطی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A fuzzy logic model to predict the performance of hard rock tunnel boring machine (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
2 Application of Internet of Things and Wireless Sensor Network in Digital Mining (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
3 ارتباط بین ترکیب کانی شناسی و خصوصیات مکانیکی سنک های رسوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
4 ارزیابی ریسک ایمنی معدن زغال سنگ زیرزمینی با روش ترکیبی کریتیک و آراس مطالعه موردی معدن زغال-سنگ پرورده طبس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
5 ارزیابی قابلیت اطمینان سپر EPB در پروژه خط 7 مترو تهران (قطعه شمالی-جنوبی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
6 ارزیابی قابلیت اطمینان سپر EPB در پروژه خط 7 مترو تهران قطعه شمالی جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
7 انتخاب ماشین تونلزنی تمام مقطع در سنگ بر اساس کاهش مخاطرات ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
8 انتخاب و به روز رسانی کلاس حفاری و نگهداری مطابق شرایط زمین (مطالعه موردی تونل سبزکوه ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
9 بررسی اثر فاصله داری درزه روی مکانیزم برش سنگ توسط برش دهنده های دیسکی با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
10 بررسی تأثیر زون های گسلی بر روند استخراج معدن زغال سنگ طبس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
11 بررسی حرکات دیواره و سقف تقاطع W3 در معدن زغال سنگ طبس و اقدامات اصلاحی برای کنترل آن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
12 بررسی نقش خصوصیات توده سنگ در بروز عقب زدگی ناشی از انفجار در حفر فضاهای زیرزمینی - مطالعه موردی در تونل امامزاده هاشم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
13 بکارگیری مجموعه‌های فازی در اندیس قابلیت حفاری توده سنگ برای انتخاب روش تونلزنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
14 پیش بینی شاخص سایش سرشار به کمک ویژگی های ژئومکانیکی (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
15 پیش بینی فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
16 پیش بینی و کنترل وقوع حفره های ریزشی سقف کارگاه جبهه کار طولانی با توجه به خصوصیات مقاومتی کف کارگاه استخراج در معدن زغال سنگ طبس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
17 تاثیر بهسازی خاک بر عوامل عملیاتی سپر EPB در فاز اول تونل قطعه جنوبی شمالی خط 7 مترو تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
18 تاثیر بهسازی خاک بر عوامل عملیاتی سپر EPB در فاز اول تونل قطعه جنوبی- شمالی خط 7 مترو تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
19 تأثیر زونهای گسلی و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
20 تعیین فاصله بهینه تیغه‌های دیسکی ماشین تونل‌زنی تمام مقطع (TBM) در محیط‌های پیوسته و ناپیوسه با استفاده از مدلسازی عددی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
21 رده بندی سقف معدن مکانیزه زغالسنگ طبس با استفاده از CMRR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
22 ساخت آزمون برش خطی سنگ- گامی به سوی رشد دانش پایه ای حفاری مکانیکی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
23 شبیه سازی سیستم حمل و نقل معدن سنگ آهن سنگان با استفاده از نرم افزار ARENA (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
24 مخاطرات زمین‌شناسی در تونلزنی با TBM - با مطالعه موردی در تونل بلند زاگرس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
25 نقش پارامترهای زمین شناسی و مخاطرات ژئوتکنیکی در انتخاب ماشین تونلزنی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل