نرجس بانو صبوری

 نرجس بانو صبوری Roodsar Branch, Payame Noor University, Tehran, Iran

نرجس بانو صبوری

Narjes Banou Sabouri

Roodsar Branch, Payame Noor University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فرآیند رشد درک استعاره بدن مند در کودکان دو تا پنج ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
2 بررسی گذرایی فعل های حرکتی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
3 نگاهی به ریشه چند واژه گیلکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 9، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ریشه شناختی چند فعل گیلکی (دریافت مقاله) همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها
2 بررسی معنایی فعل رفتن در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه و فارسی معاصر (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
3 ریشه شناسی چند واژه بیرجندی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی