داورخواه ربانی

 داورخواه ربانی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

داورخواه ربانی

Davarkhah Rabbani

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of Evolutionary Status of 4–60‑Month‑Old Children in Kashan and Aran‑Bidgol and Its Related Factors in2016–2017 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 6، شماره: 2
2 Salinity Variation in Kashan Plain Groundwater Resources (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
3 Study of Electrochemical Process Effect on Detergent Removal from Polluted Water and Fish Bioassay Test of the Effluent (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 4، شماره: 3
4 Study of the Health Condition of the Hotels and Lodging Houses of the City of Kashan in Winter 2015 and Spring 2016 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
5 بررسی اثر فرآیند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فرآیند الکتروشیمیایی بر مصرف مواد منعقد کننده در تصفیه خانه آب کن تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
2 بررسی میزان غلظت فلزات سرب و آلومینیوم در گلاب های تولیدی به روش سنتی و صنعتی شهر قمصر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 بررسی وضعیت نظافت بخش ICU یک بیمارستان عمومی کاشان به روش مشاهده ای و میکروبی در پاییز 1390 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
4 مدل سازی مصرف آب یک دستگاه کولر آبی در منطقه گرم و خشک قم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 مقایسه کارآیی پلی آلومینیم کلراید و سولفات فروکلرینه شده در حذف COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی کاشان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران