دکتر مصطفی قانعی

دکتر مصطفی قانعی مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

دکتر مصطفی قانعی

Dr. Mostafa Ghanei

مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Situation of the Covid-۱۹ Epidemic in Iran and Proposing Macro Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 1
2 Anti-Acinetobacter baumannii single-chain variable fragments show direct bactericidal activity (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 25، شماره: 9
3 ارتباط مواجه با عامل خردل گوگردی و سرطان در رزمندگان جنگ تحمیلی در استان اصفهان؛ یک مطالعه راهنما (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 3
4 Computerized intelligence and mathematical models for COVID-۱۹ management: A short communication (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 11، شماره: 1
5 Disease Prevention with an Emphasis on the Lifestyle of Military Personnel According to the Social Determinants of Health (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 2
6 Health Newfound Technologies and Future Perspective: Opportunities and Challenges (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 3
7 Health Problems of Sacrificing People Affected by (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 3، شماره: 3
8 Identification of two neutralizing human single-chain variable fragment antibodies targeting Staphylococcus aureus alpha-hemolysin (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 25، شماره: 10
9 Improving Birth Rate in Iran with Minimizing Cesarean Deliveries: Less Maternal Mortality and Better Health and Education for the Next Generation (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 1، شماره: 2
10 Lesson Learned from the Epidemic of Covid-۱۹ in Iran: Challenges and Opportunities (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
11 Pharmacy or Grocery: Necessity of Developing a National Integrated System for Medical Insurance & Information about Administration and Use of Pharmaceutical Agents (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 3
12 Strategic Plan for the Secure Development of the Internet of Things in the Health Sector of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 1
13 Therapeutic Potential of Glucose Regulated Protein 78 in Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی اثربخشی و سلامت قرص ان-استیل سیستئین و مقایسه آن با نمونه خارجی در کنترل علائم ریوی ناشی از سولفور موستارد در جانبازان شیمیایی استان قزوین (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 9
15 تاثیر درمانی روی بر هورمون های جنسی در افراد مبتلا به بتاتالاسمی ماژور و دارای کمبود روی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 3
16 تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت در ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 9، شماره: 2
17 عوارض و صدمات ایجاد شده توسط سلاح های شیمیایی در دفاع مقدس و نبردهای محور مقاومت (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 2، شماره: 2
18 معرفی یک مورد کلاپس ریه در جریان مصدومیت با گاز خردل (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 1، شماره: 1
19 نظریه تطبیقی تقدم موت بر حیات از منظر پزشکی و برداشتی از قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Bioinformatics prediction of two putative microRNAs in the frequently amplified genomic region of 3q26 in Lung Cancer (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
2 Clinical Approach for Differentiation between Asthma and Bronchiolitis (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه
3 Development of a monitoring bioreactor for online assessment of lung tissue growth (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
4 Differentially expressed spliced variants of FOXF1 in Lung Cancer (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
5 Engineering aspects in lung tissue regeneration: monitoring strategies (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
6 Enhanced re-endothelialization of rat acellular lungs by application of engineering principles (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
7 In vitro differentiation of human induced pluripotent stem cells into functional alveolar cells: current strategies and limitations (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
8 Integrated Automatic Bioreactor of Human-Sized Lungs: Achievement of One Decade’s Efforts to Engineering Whole Lung Organs (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
9 Integration of engineering aspects and biological parameters using bioreactors: A promising approach to tackle challenges of lung tissue engineering commercialization (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
10 Lung tissue engineering: from whole organ bioengineering to organ on a chip (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
11 Novel Engineering-Based Methods for Tissue Growth Assessment in Lung Regeneration (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
12 Stem Cells Therapy: A Review on Approaches That Can Be Used for Treatment of Respiratory Failures in Sulfur Mustard Injured Patients (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
13 Tissue engineering and regenerative medicine in lung from basic to clinical (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
14 Up regulation of miR-491 as an apoptotic regulator in non-small cell lung cancer (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 طراحی و مدلسازی تیم پاسخ به حوادث شیمیایی خطرناک نظام سلامت (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا