دکتر امین راه پیما

دکتر امین راه پیما دانشیار جراحی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

دکتر امین راه پیما

Dr. Amin Rahpeyma

دانشیار جراحی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Bilateral Pediculated Palatal Periosteal Connective Tissue Flap for Coverage of Large Bone Grafts in the Anterior Maxillary Region (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 24، شماره: 3
2 A Schwannoma of the Soft Palate in a Child: Histological and Immunohistochemical Features and Surgical Method (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 24، شماره: 2
3 Alveolar Antral Artery: Does its Diameter Correlate with Maxillary lateral wall Thickness in Dentate Patients? (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 26، شماره: 3
4 Alveolar Antral Artery: Review of Surgical Techniques Involving this Anatomic Structure (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 26، شماره: 2
5 Apical Force Application in the Management of Dentoalveolar Fractures: Indications, Procedure and Limitations (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 4، شماره: 3
6 ارزیابی پیچ های ثابت کننده بین فکی در درمان شکستگی های فک پایین (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
7 Biologic Basis of De-Epithelialized Transverse Platysma Flap for Oral Cavity Reconstruction (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 31، شماره: 6
8 Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Features (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 1، شماره: 1
9 CBCT Findings in Different Types of Temporomandibular Joint Ankylosis (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 27، شماره: 6
10 Central Odontogenic Fibroma (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
11 Central Odontogenic Fibroma of the Mandible (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 1، شماره: 2
12 Comparative Analysis of Dimensional Accuracy of Two Types of Silicone Impression Materials: Optosil and Elite-HD (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 6، شماره: 1
13 Effects of Human Adipose-derived Stem Cells and Platelet-rich Plasma on Healing Response of Canine Alveolar Surgical Bone Defects (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 6
14 Epidermoid/Dermoid cysts mimicking odontogenic infections: review of literature (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 2، شماره: 4
15 Facial Artery Musculomucosal Flap in Alveolar Cleft Surgery (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 33، شماره: 6
16 Oral Submucous Fibrosis: a case report (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 26، شماره: 4
17 Osteolipoma of the oral cavity: A case report and review of the literature (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 19، شماره: 49
18 Random Pattern Vertically Oriented, Partial Thickness Buccinator Myomucosal Flap for Intraoral Reconstruction: A Report of Two Cases (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 28، شماره: 3
19 Reconstruction of Lateral Mandibular Defects with Soft Tissue Loss: The Role of the Submental Flap (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 30، شماره: 4
20 Recurrent Glandular Odontogenic Cyst of Maxilla: a Case Report (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
21 Submental Artery Island Flap in Reconstruction of Harde Plate after wide Surgical Resection of Veruccous Carcinoma. Two case reports (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 25، شماره: 3
22 Submental Intubation in Maxillofacial Trauma Patients (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 25، شماره: 1
23 The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffolds (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 10
24 The Effects of Low Level Laser Therapy on the Expression of Collagen Type I Gene and Proliferation of Human Gingival Fibroblasts (Hgf۳-Pi ۵۳): in vitro Study (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 10
25 The Role of Lingual Bone Grafting in the Treatment of Displaced Edentulous Mandibular Fracture with Severe Atrophy (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 30، شماره: 1
26 Tongue Squamous Cell Carcinoma: A Clinical Study (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
27 Treatment of a Mandibular Fracture by Two Perpendicular Mini-Plates (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 26، شماره: 1
28 بررسی اثر فرایند سلول زدایی بر بافت غشاء اشنایدریان سینوس فک بالا به عنوان داربست در مهندسی بافت (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 37، شماره: 1
29 بررسی کارایی پلیت روی مخاطی در درمان شکستگی های تیغه کامی فک فوقانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 40، شماره: 4
30 گزارش یک مورد بازسازی لب تحتانی با استفاده از فلپ زبانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluation of the position and anatomic characteristic of greater palatine foramen and canal by cone beam computed tomography in Mashhad from 2010 to 2015 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور