دکتر سیدمحمدعلی رضوی

دکتر سیدمحمدعلی رضوی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

Dr. MohammadAli Razavi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 4، شماره: 1
2 اثر صمغ های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی های فیزیکی و ریولوژیکی سس مایونز کم چرب (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 اثر کاربرد دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چرب (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
4 اثر کشت های آغازگر سویه مخلوط تجاری بر ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ طی دوره رسیدگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 6
5 ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال های سیب زمینی طی سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
6 ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پرشده امولسیونی ایزوله پروتئین آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 3
7 ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتری های یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی (سوسیس) با استفاده از مدل های نوین تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
8 ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 4
9 ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 5
10 ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی و تنوع درون گونه ای سویه های Lactobacillus plantarum جدا شده از موادغذایی مختلف با روش RAPD-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 8، شماره: 3
11 ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاو (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 2
12 استانداردسازی فرمولای بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 1
13 استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 3
14 Baking-drying kinetics of crisp bread: The influence of bran content and baking temperature (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 3
15 Physical properties and image analysis of wild pistachio nut (Baneh) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 3، شماره: 2
16 Textural characteristics of pasta enriched with full fat soy flour; An optimization study using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 6
17 بررسی اثر استفاده از پوشش خوراکی زیست فعال پروبیوتیک بر ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی تازه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 4
18 بررسی اثر انجماد سریع و کند بر ویژگی های عملکردی (ویژگی های ریولوژیکی، پایداری امولسیون و کف) صمغ دانه قدومه شهری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 2
19 بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 1
20 بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشا در عمل فراپالایش شیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
21 بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشا در عمل فراپالایش شیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
22 بررسی اثر کربوکسی متیل سلولز، صمغ دانه شاهی، کنسانتره پروتئین آب پنیر و مدت زمان هم زدن بر خواص فیزیکی، بافتی و رئولوژیکی خامه قنادی شیر شتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 4
23 بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
24 بررسی اهمیت پارامترهای الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه در بهینه یابی درصد دفع اجزاء محلول اولترافیلتراسیون شیر شتر با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 5
25 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 5، شماره: 2
27 بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
28 بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 3
29 بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 1
30 بررسی تاثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 51
31 بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 2
32 بررسی رفتار رئولوژیکی وابسته به زمان (تیکسوتروپ) صمغ دانه مرو در حضور برخی نمک ها و قندها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 2
33 بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 2
34 بررسی و بهینه سازی ویژگی های شیمیایی و حسی فرمولاسیون های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز ساخته به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 2
35 بررسی ویژگی های فیزیکومکانیکی دانه انجره (Urtica pilulifera) و بهینه یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 2
36 بهینه سازی اثرات غلظت نشاسته گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزه نشاسته گرمانرم/پلی لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
37 بهینه سازی عوامل موثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
38 بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگی های حسی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
39 بهینه سازی ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ تولیدشده ازترکیبات لبنی و غیرلبنی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 6
40 بهینه یابی برهمکنش پروتئین آب پنیر-صمغ دانه شاهی به روش سطح پاسخ و بررسی خواص کف زایی نمونه بهینه (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 4
41 بهینه یابی شرایط هموژنیزاسیون فراصوت خامه شیر شتر با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 1
42 بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 1
43 بهینه یابی متغیرهای مخلوط- فرآیند درتولید خامه قنادی شیر شتر با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه چند هدفه (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 13، شماره: 4
44 پروتئولیز کازئینات سدیم با استفاده از عصاره ویتانیا کوآگولانس: یک مطالعه بهینه یابی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 6
45 تاثیر استخراج با فراصوت بر فعالیت بیولوژیکی عصاره پوست بنه (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica): بررسی شرایط بهینه و فعالیت آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 3
46 تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 17، شماره: 1
47 تاثیر ترکیب بیوپلیمر- رزین سقز بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 64
48 تاثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب- شیره خرما (حلوا ارده کم چرب) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 2
49 تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 3
50 تاثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 5
51 تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 3
52 تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 4، شماره: 1
53 تاثیر نوع نشاسته و مقدار گلیسرول بر خواص کششى و جذب رطوبت فیلم نشاسته هاى گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 2
54 تأثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک خشک شدن حین فرآیند برشته کردن پسته با جریان هوای داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
55 تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
56 تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 2
57 چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی دوره: 5، شماره: 11
58 خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر-نشاسته اصلاح شده: تاثیر pH و نسبت بیوپلیمرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 1
59 سینتیک خشک کردن کف خامه شیر شتر به روش کف پوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و رنگ محصول (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 1
60 کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مریی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
61 مدل سازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرایند دیافیلتراسیون شیر شتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 2
62 مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدل های سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
63 مدلسازی آماری ویسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
64 مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 3
65 مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو شیمیایی مختلف به روش نرو-فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 3
66 مدلسازی و بهینه یابی شرایط استخراج خشک صمغ دانه ی مرو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 20، شماره: 1
67 مدلسازی ویژگی های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به عنوان تابعی از درصد چربی و دما (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 19، شماره: 2
68 مطالعه اثر ساکارز و لاکتوز بر ویژگی های رئولوژیکی صمغ دانه قدومه شیرازی در ناحیه رقیق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 6
69 مطالعه خصوصیات عملکردی و رفتار بیاتی نشاسته طبیعی گندم در حضور صمغ دانه شاهی و ساکارز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 1
70 مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 2
71 مقایسه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
72 مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی تهیه شده از شیر گاو و شیر سویا با بستنی تولیدشده از پودر آمیخته آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ایزوله پروتئین خلر بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانو فیلتراسیون فضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
3 اثر سورفکتانت در نانو انکپسولاسیون کروستین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
4 اثر کشتهای آغازگر تجاری بر خصوصیات شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ طی دوره رسیدگی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 اثرپروتئین آب پنیر وصمغ قدومه شهری Lepidium perfoliatum برویژگیهای حسی و پایداری سس مایونز باچربی کاهش یافته و کم کلسترول (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
6 استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص هندسی دانه های کوچک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 اندازه گیری شار نوترونی در قلب رآکتورتحقیقاتی تهران به کمک فعال سازی میله مسی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
8 بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق آب پرس تفاله چغندر برگشتی به یفوزین با استفاده از نانو فیلتراسیون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
9 بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی های عملکردی ایزوله پروتیین سویا (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
10 بررسی اثر دما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی کره های گاوی و گوسفندی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات حسی دانه و مغز پسته برشته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
12 بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات مکانیکی بافتی مغزهای پسته برشته شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
13 بررسی اثر دوره رسیدگی بر پروتیولیز و لیپولیز پنیر فتای فراپالایش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی اثر سینرژیستی صمغ دانه مرو با صمغ گوار در ناحیه رقیق (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
15 بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوی آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
16 بررسی اثر قند ساکاروز بر برخی ویژگیهای مکانیکی خمیر بتاگلوکان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 بررسی برخی خواص فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
18 بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پایداری کلوییدی و خصوصیات حسی دوغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
19 بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانة انگور( (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
21 بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان رسانیدن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
22 بررسی تأثیر دما بر ویسکوزیته عسل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ویسکوزیته و دانسیته پرمیت در طی اولترافیلتراسیون شیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی تقابل رئولوژیکی صمغ دانه مرو با صمغ گزانتان در ناحیه رقیق (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
25 بررسی خصوصیات شیمیایی و حسی سس مایونز کم چرب: تاثیر صمغ های دانه ریحان و گزانتان (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
26 بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
27 بررسی رفتار رئولوژیکی عسل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
28 بررسی رفتار رئولوشیکی انواع عسل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 بررسی رفتارتیکسوتروپ سس مایونز کم چرب و کم کلسترول حاوی صمغ قدومه شهری وکنسانتره پروتئین آب پنیر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
30 بررسی روش های بهینه سازی بافت کره های ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
31 بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
32 بررسی عملکرد هیدروکلوئیدها به عنوان جایگزین چربی در صنعت لبنیات (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
33 بررسی عوامل مؤثر بر ویسکوزیته عسل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدکپکی سویه های لاکتوباسیلوس پلانتارم بومی جدا شده از موادغذایی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
35 بررسی قابلیت صمغ دانه ریحان در پایدارسازی سامانه امولسیونی با چربی کاهش یافته (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 بررسی نانوذرات صمغ دانه ریحان به عنوان حامل پپتیدهای کوچک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 بررسی ویژگیهای بافتی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ تولید شده از مخلوط MPC ،WPC شیر سویا و مارگارین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 بررسی ویژگیهای رئولوژیکی و حسی مخلوط خمیر پسته وخمیرتخمه کدو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
39 بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی حسی و میکروبی نان باگت حاوی پودرآلوورا طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
40 بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
41 بهینه سازی فرمولاسیون و شرایط فرآیند تولید پروتئین بافت داده شده سویا و بررسی خصوصیات عملکردی به روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
42 پتانسیل تصفیه شربت خام چغندرقند به روش میکروفیلتراسیون (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
44 تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتیین آب پنیر بر ویژگیهای بافتی بستنی بدون چربی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 تاثیر امواج فراصوت بر رفتار جریان مستقل از زمان صمغ قدومه شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
46 تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
47 تاثیر تیمارهای حرارتی بر خصوصیات بافتی صمغ دانه شاهی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
48 تاثیر تیمارهای حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی مستقل از زمان صمغ دانه شاهی و صمغ گزانتان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
49 تاثیر شرایط اکستروژن بر ویژگی های رنگی پروتئین بافت داده شده سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
50 تاثیر صمغ دانه بالنگو و کنسانتره پروتیین آب پنیر بر خصوصیات ریولوژیکی بستنی بدون چربی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 تاثیر فرآیند برشته کردن با مادون قرمز بر ویژگی های فیزیکی مغز ارقام تجاری پسته ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
52 تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
53 تولید نانو ذرات پلی ساکاریدی توسط تکنیک نامحلول کردن از صمغ بومی دانه شاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
54 خواص رئولوژیک دینامیک صمغ دانه قدومه شهری Lepidium perfoliatum (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 فرآورده های با ارزش حاصل از تفاله سیب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
56 فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
57 کاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو شیرازی، ثعلب پنجه ای و کربوکس یمتیل سلولز به عنوان پایدار کننده در فرمولاسیون بستنی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
58 کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهتپیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
59 کاربرد صمغ های دانه ریحان و گزانتان در سس مایونز کم چرب به عنوان جایگزین چربی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
60 کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکستمغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
61 کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
62 مدل سازی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون رنگبری صنعت قند توسط شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
63 مروری بر روش های ارزیابی بافت کره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
64 مروری بر مطالعات درون پوشانی عصاره گلبرگ زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
65 نقش آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در بهبود کیفیت ماست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
66 ویژگیهای عسل و تقلبات آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی