سید رسول حسینی

 سید رسول حسینی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،  کارمند شرکت ملی گاز ایران

سید رسول حسینی

Seyed rasool Hosseini

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مولفه های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
2 Low-Power Level-Shifting Architecture for Sub-threshold Logic Circuits (دریافت مقاله) مجله سیستم های برق و سیگنال دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 25
4 بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 26
5 تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 21
6 راهبردهای کارآفرینانه: مفهوم پردازی و ارائه تعریف جدید (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
7 زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه سازی بر پایه شبیه سازی گسسته-پیشامد (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
8 فرایند هدف گذاری در علوم میان رشته ای و نقش هدف ها در ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
9 مدیریت سود و اطلاعات صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Modified Structures for Power-Efficient Level Translators (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 بررسی اثر بنیادی مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با تاکید بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
3 بررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر نرخ موثر مالیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
4 بررسی اثر دوره تصدی حسابرسی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
5 رابطه نسبت های منابع تامین مالی و شدت هزینه تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 مطالعه منابع تامین مالی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و ریسک شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین