دکتر مهدی فرمانیان آرانی

دکتر مهدی فرمانیان آرانی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر مهدی فرمانیان آرانی

Dr. Mahdi Farmanian Arani

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.